Poradnia Prawna

Z dniem 22 sierpnia 2017 r. Poradnia Prawna zawiesiła nabór nowych spraw. O wznowieniu naboru poinformujemy niezwłocznie. Świadczymy pomoc prawną w sprawach leżących w interesie publicznym i dotyczących ochrony środowiska, korupcji oraz nieprawidłowego bądź niezgodnego z prawem postępowania władz. Oferujemy bezpłatne poradniki i szablony. W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt.

Zapytaj nas

W przypadku spraw leżących w interesie publicznym, oferujemy jednorazową bezpłatną poradę prawną. W celu uzyskania bliższych informacji, prosimy o kontakt.

Umów się na spotkanie

godziny otwarcia: 9.00 – 17.00
ul. Bandurskiego 22/4
31-515 Kraków
tel.: +48 530 025 442
poradniaprawna@frankbold.org

Praktyki dla studentów prawa

Teorię łączymy z praktyką. W rozwiązywaniu problemów społecznych pomagają nam studenci prawa. Uczestniczą oni w sporządzaniu opinii prawnych i pism procesowych oraz w całym przebiegu postępowania sądowego. Studenci są pod opieką doświadczonych prawników.

Prowadzimy stałą rekrutację. Napisz do nas, przesyłając CV oraz list motywacyjny z informacją dlaczego zainteresowały Cię praktyki w Fundacji Frank Bold.

Marta Paleczny
marta.paleczny@frankbold.org
+48 606 908 481

Pobierz broszurę

Dowiedz się jak praktyki oceniają sami studenci oraz uzyskaj przydatne informacje.

Pobierz broszurę

Nasze Działania

Przeciwko działaniu bez zezwoleń

Pomagamy osobom walczącym o czyste powietrze. Zbieramy materiały niezbędne do wznowienia procedury w sprawie zanieczyszczeń emitowanych przez zakład produkcyjny w O. Przed wydaniem pozwolenia na budowę tego zakładu w 2001 roku, należało, naszym zdaniem, ocenić oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko.

Odpowiedzialne Państwo

Od roku 2014 Fundacja intensywnie rozwija program Odpowiedzialne Państwo, w oparciu o doświadczenia czeskiego zespołu Responsible State. Polski zespół zajmuje się regulacjami antykorupcyjnymi oraz dotyczącymi transparentności życia publicznego. Dowiedz się więcej

Portal jawnylobbing.org

W 2016 r. uruchomiliśmy portal jawnylobbing.org, na którym stworzyliśmy m.in. nowy rejestr lobbingowy, który jest udoskonaloną wersją rejestrów prowadzonych przez polskie organy władzy publicznej. Można się z niego dowiedzieć kto jest w Polsce lobbystą zawodowym, kogo reprezentuje i w jakim obszarze działa, jakie osoby zatrudnia, czy działa na arenie Unii Europejskiej i ile przeznacza na to pieniędzy.

Udział obywateli i organizacji społecznych w postępowaniach

Reprezentujemy interesy grup oraz poszczególnych osób przed urzędami i sądami. Prowadzimy szereg spraw dotyczących ochrony prawa własności, m.in współpracujemy z Obywatelską Grupą Inicjatywną broniącą swoich ziem przed budową kopalni węgla brunatnego.

Frank Bold bloguje

Read more on blog.frankbold.pl

Bądź na bieżąco

Frank Bold

krakow@frankbold.org
Fundacja Frank Bold
ul. Bandurskiego 22/4
31-515 Kraków
NIP: 6772371484 REGON: 122672073 KRS: 0000434538
Numer konta bankowego: 96 2490 0005 0000 4530 9416 9640

Facebook   Twitter

Poradnia prawna
poradniaprawna@frankbold.org
tel.: +48 530 007 547

Kierownik biura/Office Manager
Marta Paleczny
marta.paleczny@frankbold.org
tel. +48 606 908 481

Dyrektor/Director of the Branch
Bartosz Kwiatkowski
bartosz.kwiatkowski@frankbold.org

zmienia świat. Prawem