Czy komitetom wyborczym zależy na przejrzystym lobbingu?

Redakcja Data publikacji: 23 października 2015

Zapytaliśmy wszystkie ogólnokrajowe komitety wyborcze (KORWIN, Kukiz’15, Nowoczesna, Platforma Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe, Prawo i Sprawiedliwość, Razem, Zjednoczona Lewica) o ich stanowisko w sprawie transparentnego lobbingu i jego regulacji. Oto czego się dowiedzieliśmy.

 Zapytaliśmy (wykorzystując częściowo pytanie o regulację lobbingu, które współtworzyliśmy dla mamprawowiedziec.pl) jakie rozwiązania zwiększające przejrzystość lobbingu komitety wyborcze byłyby gotowe wprowadzić:

 1. Rozszerzenie obowiązku rejestracji na wszystkie podmioty wykonujące działalność lobbingową (obecnie dotyczy on tylko lobbystów zawodowych).
 2. Nałożenie na lobbystów obowiązku publikowania informacji o podejmowanych przez nich działaniach wobec organów władzy publicznej.
 3. Nałożenie na lobbystów obowiązku ujawnienia wysokości ich wydatków na działalność lobbingową.
 4. Utworzenie centralnej bazy danych, zawierającej wszystkie publikowane przez organy władzy publicznej informacje o działaniach podejmowanych wobec nich przez lobbystów.
 5. Nałożenie na lobbystów i organy władzy publicznej obowiązku publikacji dokumentów przekazywanych w ramach działalności lobbingowej.
 6. Nałożenie na organy władzy publicznej notatek ze spotkań ich przedstawicieli z lobbystami.
 7. Nałożenie na parlamentarzystów obowiązku upubliczniania informacji o działaniach podejmowanych wobec nich przez lobbystów.
 8. Wprowadzenie systemu szkoleń dla parlamentarzystów na temat konfliktu interesów i zachowania się w sytuacji nieuprawnionego lobbingu.
 9. Wprowadzenie, zgodnie z wytycznymi Grupy Państw Przeciwko Korupcji (GRECO), definicji konfliktu interesu.
 10. Wprowadzenie regulacji zapobiegających mechanizmowi „drzwi obrotowych” tak jak przechodzenia ze świata polityki do świata biznesu, np. poprzez wprowadzenie okresowego zakazu zajmowania określonych stanowisk przez osoby odchodzące z Parlamentu lub innych najwyższych państwowych stanowisk.
 11. Jeżeli w Państwa ocenie obecne regulacje są wystarczające i nie ma potrzeby wprowadzania nowych rozwiązań prosimy o przesłanie również takiej informacji.

Dodatkowo z uwagi na trwającą ogólnoeuropejską kampanię Full Lobby Transparency Now!, prowadzoną przez Koalicję ALTER-EU, której Fundacja Frank Bold jest członkiem, zapytaliśmy o ewentualne poparcie dla idei wprowadzenia regulacji działalności lobbingowej na poziomie Unii Europejskiej, zakładającej przede wszystkim wdrożenie obligatoryjnego unijnego rejestru lobbystów.

Odpowiedzi komitetów.

A w zasadzie niestety komitetu. Mimo naszych chęci, przygotowania prostego formularza, w którym wystarczyło zaznaczyć odpowiednią odpowiedź, ponaglania komitetów i wysyłania pytań na różne adresy e-mail uzyskaliśmy odpowiedzi wyłącznie od Zjednoczonej Lewicy, która na wszystkie 12 pytań (w tym pytanie dotyczące regulacji na poziomie Unii Europejskiej) odpowiedziała twierdząco.

O ile odpowiedzi udzielone przez przedstawicieli ZL cieszą i dają pewną nadzieję na przyszłość, że ktoś w końcu będzie chciał pochylić się nad – mówiąc delikatnie – niedoskonałą ustawą o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, o tyle martwi brak reakcji pozostałych 7 komitetów.

I to martwi podwójnie – po pierwsze oznacza to, że komitety nie przykładają wagi do regulacji lobbingu, która ma olbrzymie znaczenie dla transparentności procesu legislacyjnego i bezpośrednio wiąże się z prawem obywateli do informacji, ignorując tym samym organizacje międzynarodowe (jak choćby GRECO) i ustalenia ekspertów, którzy wskazują, że polska regulacja lobbingu wymaga zmian; po drugie natomiast pokazuje, że mimo kampanii wyborczej komitety ignorują głos obywateli, tym razem wyrażany przez naszą Fundację. Miejmy nadzieję, że obawy te są na wyrost i obecne milczenie związane jest z nadmiarem obowiązków pojawiających się pod koniec kampanii wyborczej, a do sprawy uda się powrócić z nowymi członkami parlamentu.

Publikacja współfinansowana przez Program Unii Europejskiej: Prevention of and Fight against Crime. Dokument wyraża opinie jedynie jego autora, Komisja nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakiegokolwiek wykorzystania zawartych w nim informacji.

Inne artykuły z tej samej kategorii:

Fundacja Frank Bold przekazała nowemu rządowi listę ośmiu postulatów dotyczących polityki klimatyczno-środowiskowej Polski.

13 grudnia 2023 Czytaj więcej

Komentarz radcy prawnego Miłosza Jakubowskiego w sprawie nowelizacji przepisów regulujących działalność energetyki wiatrowej.

1 grudnia 2023 Czytaj więcej

Eksperci PIHRB i Frank Bold przekonują, że dyrektywa CSDD wciąż ma szansę stać się skutecznym narzędziem zapobiegania naruszeniom praw człowieka. 

25 października 2023 Czytaj więcej
go-to-top facebook twitter linkedin search arrow-right-long contrast letter copy-button triangle