Frank Bold zaapelował do wojewody małopolskiego ws. demontażu uchwały antysmogowej

Redakcja Data publikacji: 7 października 2022

Fundacja Frank Bold przekazała wojewodzie małopolskiemu wniosek, aby skorzystał z przysługującej mu kompetencji i stwierdził nieważność zmiany uchwały antysmogowej jako sprzecznej z prawem. Przegłosowana przez sejmik zmiana odracza o prawie półtora roku (do końca kwietnia 2024 r.) termin wejścia w życie zakazu eksploatacji tzw. kopciuchów.

– Zmiana uchwały antysmogowej nie przyniesie żadnych korzyści dla społeczeństwa i samorządów. To niepotrzebne działanie, które odbije się na zdrowiu mieszkańców Małopolski, a nie poprawi sytuacji związanej z kryzysem energetycznym. Od palenia w „kopciuchach” węgla nie przybędzie, a wręcz przeciwnie – stare, nieefektywne urządzenia zużywają tego paliwa więcej – mówi Miłosz Jakubowski, radca prawny z Fundacji Frank Bold.

Fundacja wskazuje na szereg istotnych wad prawnych podjętej przez sejmik uchwały. Dotyczą one między innymi naruszenia upoważnienia ustawowego, sprzeczności z małopolskim programem ochrony powietrza, naruszenia unijnych przepisów dotyczących ochrony powietrza oraz nieprawidłowości w procesie opiniowania i konsultacji społecznych.

– Jeżeli uchwała podjęta została z istotnym naruszeniem prawa, obowiązkiem wojewody jest wydanie rozstrzygnięcia nadzorczego stwierdzającego jej nieważność. Wejście w życie uchwały może mieć znaczące, negatywne skutki dla województwa. Docierają do nas sygnały od wielu mieszkańców, którzy chcą zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego. Możliwe są także pozwy cywilne ze strony mieszkańców o zadośćuczynienie za szkody wywołane życiem w smogu – dodaje Jakubowski.

Do podobnych wniosków doszedł prezydent Krakowa, który wczoraj skierował do wojewody pismo wskazujące na liczne wady prawne uchwały.

Inne artykuły z tej samej kategorii:

Prawnicy z Fundacji Frank Bold złożyli skargę kasacyjną od styczniowego wyroku WSA w Krakowie. Sąd unieważnił wtedy uchwałę ustanawiającą w mieście strefę czystego transportu (SCT).

23 kwietnia 2024 Czytaj więcej

Rada Miasta Krakowa odrzuciła w środę inicjatywę uchwałodawczą komitetu “Kraków dla Kierowców” w sprawie likwidacji strefy czystego transportu

17 stycznia 2024 Czytaj więcej

Mity i fakty na temat stref czystego transportu – przegląd przygotowany przez prawników z Frank Bold.

17 stycznia 2024 Czytaj więcej
go-to-top facebook twitter linkedin search arrow-right-long contrast letter copy-button triangle triangle