Finansowanie polityki – współczesne modele i wyzwania

Bartosz Kwiatkowski Data publikacji: 3 czerwca 2016

2 czerwca 2016 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyło się seminarium Finansowanie polityki – współczesne modele i wyzwania, poświęcone przede wszystkim problematyce finansowania partii politycznych i kampanii wyborczych.

W seminarium, zorganizowanym przez Katedrę Administracji Publicznej Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie pod patronatem Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODiHR) Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz Krajowego Biura Wyborczego, udział wzięli przedstawiciele nauki, polityki, organizacji międzynarodowych, organów wyborczych, a także organizacji pozarządowych (wśród nich przedstawiciel Fundacji Frank Bold, która opublikowała w zeszłym roku dwa raporty dotyczące finansowania polityki, z którymi można zapoznać się tutaj oraz tutaj).

W pierwszej części seminarium – Modele finansowania partii politycznych i kampanii wyborczych w wybranych państwach – głos zabrali:

  • prof. SGH dr hab. Joachim Osiński, Dziekan Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH, który przybliżył zebranym model finansowania partii politycznych w państwach skandynawskich;
  • prof. SGH dr hab. Krzysztof Miszczak, dyrektor, członek Zarządu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, który przedstawił regulację finansowania partii politycznych w Niemczech;
  • dr Jan Misiuna z Katedry Administracji Publicznej SGH, który omówił system finansowania partii politycznych oraz kampanii wyborczych w Stanach Zjednoczonych;
  • dr Tomasz Gąsior, członek Zespołu Kontroli Finansowania Partii Politycznych i Kampanii Wyborczych Krajowego Biura Wyborczego, który przeanalizował regulacje w zakresie finansowania partii politycznych i kampanii wyborczych w Polsce.

W drugiej części seminarium, poświęconej wyzwaniom i problemom w zakresie finansowania polityki, wystąpili:

  • dr Marcin Walecki, Szef Działu ds. Demokratycznych Rządów i Równouprawnienia w Biurze OBWE, który zaprezentował standardy międzynarodowe i praktykę europejską dot. finansowania polityki;
  • dr hab. Urszula Kurczewska, Zakład Socjologii Ekonomicznej w Kolegium Społeczno-Ekonomicznym SGH, która omówiła zagadnienia związane z działalnością lobbingową w polityce, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji polskiej oraz unijnego Rejestru Służącego Przejrzystości;
  • dr Julia Zdanukiewicz, Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego, która przedstawiła praktyczne aspekty angażowania środków finansowych jednostek samorządu terytorialnego w finansowanie partii politycznych i kampanii wyborczych;
  • Krzysztof Izdebski, Fundacja ePaństwo oraz Jan Niedośpiał, Fundacja Stańczyka, którzy omówili – z perspektywy organizacji pozarządowych – najważniejsze problemy oraz najczęściej występujące nieprawidłowości w finansowaniu partii politycznych i kampanii wyborczych, a także wyzwania z tym się wiążące;
  • Filip Pazderski, Insytut Spraw Publicznych, który zaprezentował wyniki monitoringu finansowania kampanii wyborczych w Polsce, Słowenii i na Słowacji.

Seminarium było dobrą okazją do skonfrontowania teorii i praktyki dot. finansowania partii politycznych i kampanii wyborczych. Dyskusja na ten temat bez wątpienia będzie trwała.

Artykuł ukazał się również na portalu Jawny Lobbing.

Inne artykuły z tej samej kategorii:

Precedensowy wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie szwajcarskich seniorek potwierdził, że państwa mają obowiązek aktywnie przeciwdziałać zmianom klimatu, ponieważ w przeciwnym razie naruszają prawa człowieka. Frank Bold z partnerami zbada, jak kształtować lepsze polityki klimatyczne.

13 czerwca 2024 Czytaj więcej

Frank Bold przygotował rekomendacje zmian w funkcjonowaniu komitetów monitorujących wydatkowanie środków unijnych w Polsce.

10 maja 2024 Czytaj więcej

Smog, zieleń i transport – to trzy tematy przewodnie debaty „Kraków decyduje”, w której wczoraj wzięli udział kandydaci na prezydenta Krakowa. Odpowiadali na pytania przygotowane przez mieszkańców i organizacje społeczne. Wybory samorządowe odbędą się już 7 kwietnia.

26 marca 2024 Czytaj więcej
go-to-top facebook twitter linkedin search arrow-right-long contrast letter copy-button triangle triangle