Krakowscy radni gotowi do pracy nad nową strefą czystego transportu

Redakcja Data publikacji: 17 stycznia 2024

Rada Miasta Krakowa odrzuciła w środę inicjatywę uchwałodawczą komitetu “Kraków dla Kierowców” w sprawie likwidacji strefy czystego transportu (SCT). Uchwała ustanawiająca SCT została w ubiegłym tygodniu unieważniona przez sąd, jednak wielu radnych podkreślało, że po wyborach należy podjąć prace nad nową uchwałą wprowadzającą strefę. Utworzenie strefy czystego transportu w Krakowie nakazuje małopolski Program ochrony powietrza.

– Apelowaliśmy, aby obywatelski projekt uchwały został odrzucony, ponieważ jego przyjęcie stanowiłoby rażące naruszenie prawa – komentuje Miłosz Jakubowski, radca prawny Fundacji Frank Bold.

Zgodnie z Ustawą o elektromobilności strefę czystego transportu można powołać, zmienić lub zlikwidować wyłącznie na podstawie projektu uchwały opracowanego przez prezydenta miasta i po przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami. Wprowadzenie zmian w SCT na podstawie uchwały obywatelskiej – z pominięciem udziału prezydenta i konsultacji społecznych – byłoby w ocenie prawników niedopuszczalne.

– Wielu radnych w trakcie sesji rady miasta wyraziło poparcie dla idei SCT w Krakowie i zadeklarowało gotowość do podjęcia prac nad ponownym uchwaleniem strefy. To potrzebne ze względu na niedawny wyrok sądu w sprawie SCT – mówi Miłosz Jakubowski.

W ubiegłym tygodniu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie stwierdził nieważność uchwały ustanawiającej w mieście strefę czystego transportu stwierdził. O wyroku zadecydowały błędy w treści uchwały, sąd nie podważył zasadności wprowadzenia SCT. 

– Główną wadą uchwały zdaniem sądu jest nieprecyzyjne określenie granic strefy czystego transportu. Wyrok nie oznacza, że strefa w ogóle nie powinna powstać, a jedynie to, że zdaniem sądu została przyjęta z błędami – skomentował po ogłoszeniu wyroku Miłosz Jakubowski.

Jak podaje Program ochrony powietrza dla Małopolski z 2023 roku, emisje transportowe odpowiadają przy Alejach Trzech Wieszczów w centrum Krakowa za 45 proc. stężenia pyłu PM10 i 77 proc. stężenia dwutlenku azotu. Koalicja Lekarzy i Naukowców na Rzecz Zdrowego Powietrza podkreśla negatywny wpływ spalin samochodowych na zdrowie – dzięki zmniejszeniu emisji z transportu w Krakowie można uniknąć niemal 300 przedwczesnych zgonów rocznie.

Prawnik z Frank Bold dodaje, że strefa czystego transportu w Krakowie musi powstać także ze względów prawnych.

– Nakazuje to Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, a opóźnienie w jego realizacji naraża miasto na sięgające pół miliona złotych kary. Konieczność utworzenia SCT, wobec stwierdzanych w Krakowie przekroczeń poziomu dopuszczalnego dwutlenku azotu, wynika też z prawa UE oraz z Krajowego Planu Odbudowy – wyjaśnia Jakubowski.

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej fałszywymi twierdzeniami na temat idei i sposobów funkcjonowania stref czystego transportu, prawnicy z Frank Bold opublikowali przegląd najczęściej pojawiających się mitów i faktów na temat SCT.

Inne artykuły z tej samej kategorii:

Prawnicy z Fundacji Frank Bold złożyli skargę kasacyjną od styczniowego wyroku WSA w Krakowie. Sąd unieważnił wtedy uchwałę ustanawiającą w mieście strefę czystego transportu (SCT).

23 kwietnia 2024 Czytaj więcej

Mity i fakty na temat stref czystego transportu – przegląd przygotowany przez prawników z Frank Bold.

17 stycznia 2024 Czytaj więcej

Polemika radcy prawnego Miłosza Jakubowskiego z artykułem red. Szczepana Mroczka z 11 stycznia 2024 r. na temat strefy czystego transportu.

17 stycznia 2024 Czytaj więcej
go-to-top facebook twitter linkedin search arrow-right-long contrast letter copy-button triangle triangle