Nasze finansowanie

Fundacja Frank Bold wszystkie uzyskiwane środki przeznacza na realizowanie społecznie użytecznych celów określonych w statucie. Aby móc chronić środowisko naturalne i prawa człowieka czy zabiegać o zgodność z prawem i przejrzystość funkcjonowania władzy państwowej, zdobywamy środki na kilka sposobów:

  • Przystępujemy do wybranych konkursów grantowych, w ramach których organizacje pozarządowe mogą otrzymać środki na realizację swojej misji. Przyjmując grant kierujemy się staranną oceną tego, czy zasady jego realizacji pozwolą nam na swobodę i niezależność w wypełnianiu naszej misji.

  • Aby zwiększać naszą niezależność korzystamy z możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, a dochody z niej przeznaczamy na cele statutowe. W ramach działalności współpracujemy np. z innymi organizacjami pozarządowymi, samorządami, a także osobami prywatnymi, głównie dzieląc się naszą wiedzą prawniczą. Przykłady takich działań to np. pisanie ekspertyz prawnych z zakresu ochrony środowiska dla innych organizacji lub prowadzenie szkoleń dla samorządów na temat regulacji prawnych w zakresie ochrony powietrza czy zakładania społeczności energetycznych.

  • Już niedługo i Ty będziesz mógł/mogła wesprzeć działania Frank Bold! Planujemy uruchomienie możliwości bezpośrednich wpłat online. Dzięki wpłatom od osób, dla których – tak jak dla nas – ważna jest ochrona klimatu i środowiska czy przejrzystość życia publicznego będziemy mogli jeszcze skuteczniej działać. Szczegóły wkrótce.

Sprawozdania finansowe z działalności

Jeśli chcesz zobaczyć, jak wykorzystujemy pozyskane środki, możesz zapoznać się ze sprawozdaniami finansowymi z naszej działalności.

Wsparli nas

Naszą misję możemy realizować m.in. dzięki grantom od poniżej wymienionych darczyńców:

Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowany z Funduszy Norweskich

Foundation for International Law for the Environment (FILE)

European Climate Foundation (ECF)

W przeszłości wsparli nas także m.in.:

Environmental Law Alliance Worldwide (ELAW)

Europe Beyond Coal (EBC)

Patagonia

European Climate Initiative (EUKI)

Google’s Digital News Innovation Fund

Visegrad Fund

Open Society Foundations (OSIFE)

Prevention of and Fight against Crime Programme

Też chcesz nas wesprzeć? Planujemy uruchomienie możliwości bezpośrednich wpłat online. Dzięki wpłatom od osób, dla których – tak jak dla nas – ważna jest ochrona klimatu i środowiska czy przejrzystość życia publicznego będziemy mogli jeszcze skuteczniej działać. Szczegóły wkrótce.

go-to-top facebook twitter linkedin search arrow-right-long contrast letter copy-button triangle