Prawniczka, aplikantka radcowska

Maria Włoskowicz

Ukończyła prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie odbywa aplikację radcowską. Doświadczenie zawodowe zdobyła w organizacjach pozarządowych zajmujących się prawnymi działaniami na rzecz klimatu i środowiska oraz w kancelariach prawnych. Aktywnie angażuje się w prawne działania na rzecz ochrony praw człowieka oraz  przeciwdziałania dyskryminacji. 

We Frank Bold podejmuje działania z zakresu ochrony przyrody, wydawania pozwoleń wodno-prawnych, a także dostępu do informacji publicznej oraz informacji o środowisku. Zajmuje się raportowaniem niefinansowym, pomagając we wdrożeniach sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju. Specjalizuje się przepisach ochrony środowiska oraz tematyce społecznej odpowiedzialności biznesu.

Maria Włoskowicz została wyróżniona nagrodą specjalną w konkursie „Rising Star Prawnik – Lider jutra 2023″.

Radczyni prawna

Prawniczka, aplikantka adwokacka

Specjalistka ds. komunikacji

Prawnik, dyrektor Frank Bold w Polsce

Radczyni prawna

Specjalistka ds. administracji

Kierowniczka biura, liderka zespołu administracji

Specjalistka ds. administracji

Koordynatorka komunikacji

Prawniczka, aplikantka radcowska

go-to-top facebook twitter linkedin search arrow-right-long contrast letter copy-button triangle