Autor: Csaba Kiss

Jak sprawić, by usłyszano nasz głos? Praktyczny przewodnik do Konwencji z Aarhus 2014

Data publikacji: 10-2014

Konwencja z Aarhus (ratyfikowana w Polsce w 2003) dotyczy prawa człowieka do czystego środowiska oraz praw obywateli w procesie podejmowania decyzji dotyczących środowiska. Przewodnik omawia, czym jest konwencja na tle prawa międzynarodowego oraz radzi, jak korzystać z praw gwarantowanych przez Konwencję z Aarhus. Podejmuje także temat kosztów, czasu trwania działań oraz sugeruje, co można zrobić, kiedy zastosowane działania nie przynoszą rezultatu.

Inne publikacje z tej samej kategorii:

go-to-top facebook twitter linkedin search arrow-right-long contrast letter copy-button triangle