Autor: Bartosz Kwiatkowski, Radana Deščíková, Petr Bouda

Lobbying – a risk or an opportunity? Lobbying regulation in the Polish, Slovak, and Czech perspective

Data publikacji: 11-2016

Publikacja w języku angielskim. Opisuje regulacje lobbingu na przykładzie Polski, Słowacji oraz Czech. Podejmuje temat najlepszego sposobu zwalczania bezprawnego wpływu na decyzje polityczne poprzez tworzenie regulacji prawnych dotyczących jawnego i legalnego lobbingu.

Inne publikacje z tej samej kategorii:

go-to-top facebook twitter linkedin search arrow-right-long contrast letter copy-button triangle