Autor: Adrian Chochoł, Miłosz Jakubowski

Poradnik ekoaktywisty. Jak skutecznie walczyć z zanieczyszczeniem powietrza ze źródeł przemysłowych?

Data publikacji: 07-2021 Stan prawny aktualny na: 05-2021

Poradnik przeznaczony jest przede wszystkim dla aktywistów, nieformalnych zrzeszeń obywatelskich i organizacji pozarządowych walczących z zanieczyszczeniem powietrza ze źródeł przemysłowych. Publikacja przybliża język prawa ochrony środowiska (co jest istotne przy kontakcie urzędowym i administracyjnym), przedstawia możliwości uzyskiwania informacji o środowisku i jego ochronie, podejmuje kwestie zagospodarowania przestrzennego i decyzji środowiskowej, pozwoleń emisyjnych, nadzoru nad zakładem przemysłowym oraz odpowiedzialności karnej i cywilnej.

Inne publikacje z tej samej kategorii:

go-to-top facebook twitter linkedin search arrow-right-long contrast letter copy-button triangle triangle