Remaining in the shadow. Lobbying transparency in the Polish Parliament

Data publikacji: 03-2017

Publikacja w języku angielskim. Podejmuje temat przejrzystości lobbingu w polskim parlamencie. Porusza temat działań polskiego rządu po opublikowaniu zestawu rekomendacji (2013) oraz raportu zgodności (2015) w ramach IV Rundy Ewaluacyjnej Grupy Państw Przeciw Korupcji (GRECO). Publikacja zawiera: omówienie lobbingu w Sejmie RP w latach 2012-2016, wdrożenie raportu GRECO, działania w praktyce oraz rekomendacje.

Inne publikacje z tej samej kategorii:

go-to-top facebook twitter linkedin search arrow-right-long contrast letter copy-button triangle