Polityka prywatności i plików cookies

25 maja 2018 roku weszło w życie europejskie rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, „RODO”). W związku z tym chcemy zapewnić, że przetwarzane przez nas dane osobowe są bezpieczne oraz chcemy poinformować o uprawnieniach przysługujących użytkownikom.

Na tej stronie znajdują się informacje o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o związanych z tym prawach użytkowników. Dodatkowo, pod informacjami dotyczącymi danych osobowych, opisujemy, jakie pliki cookies i po co wykorzystujemy na tej stronie, a także w jaki sposób wyłączyć je w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych.

Grupy użytkowników

 • Kto jest administratorem danych?
  Administratorem Twoich danych osobowych będzie Fundacja Frank Bold z siedzibą w Krakowie (dalej: my) . Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
  listownie na adres: ul. Skłodowskiej-Curie 4/3, 31-025 Kraków;
  przez e-mail: krakow@frankbold.org.

  Jakie dane osobowe przetwarzamy?
  Wśród danych osobowych, które przetwarzamy, znajduje się adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu oraz ewentualnie inne informacje ułatwiające identyfikację. Dodatkowo będziemy przetwarzać dane osobowe, które zawrzesz w opisie swojej sprawy lub przekażesz nam w przesłanych przez siebie dokumentach.

  W jakim celu?
  Powyższe dane osobowe są przez nas przetwarzane wyłącznie w celu analizy, czy przedstawiona sprawa kwalifikuje się do dostarczania skutecznego wsparcia prawnego .

  Podmiot przetwarzający
  Dane przetwarzamy jedynie na swój użytek. Jednakże, żeby efektywnie wykonywać swoją pracę będziemy przekazywać Twoje dane osobowe wyłącznie naszym współpracownikom , dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT, w zakresie przechowywania danych. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
  Twoje dane osobowe są przechowywane na serwerach znajdujących się na terenie Unii Europejskiej i nie są przekazywane do krajów trzecich.

  Jak długo?
  Będziemy przechowywać Twoje dane do czasu wycofania zgody lub 30 dni po zakończeniu wstępnej analizy sprawy (jeśli uznamy, że sprawa kwalifikuje się do przyjęcia, Twoje dane będą przetwarzane w związku z wykonywaniem umowy). Po tych zdarzeniach usuniemy Twoje dane lub poddamy anonimizacji. Przetwarzający przetwarza dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami, co oznacza, że Twoje dane zostaną usunięte także przez niego.

  Na jakiej podstawie prawnej?
  Podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest Twoja zgoda na przetwarzanie podanych danych osobowych, wyrażona w trakcie wypełniania formularza zgłoszenia sprawy.

  Uprawnienia użytkowników
  Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych;
  • prawo dostępu do Twoich danych osobowych;
  • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych;
  • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych;
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

  Aby skorzystać z powyższych praw, możesz skontaktować się z nami wysyłając maila na adres: krakow@frankbold.org.

  Prawo wycofania zgody
  Masz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub nasz adres e-mailowy. Po wycofaniu zgody nie będziemy mieli już jednak podstawy do dalszego udzielania Ci wsparcia prawnego w Twojej sprawie.

  Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie
  Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

  Prawo wniesienia skargi do organu
  Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • Kto jest administratorem danych?
  Administratorem Twoich danych osobowych będzie Fundacja Frank Bold z siedzibą w Krakowie (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
  listownie na adres: ul. Skłodowskiej-Curie 4/3, 31-025 Kraków;
  przez e-mail: krakow@frankbold.org.

  Jakie dane osobowe przetwarzamy?
  Wśród danych osobowych, które przetwarzamy, znajduje się adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu oraz ewentualnie inne informacje ułatwiające identyfikację. Dodatkowo będziemy przetwarzać dane osobowe, które zawrzesz w opisie swojej sprawy lub przekażesz nam w przesłanych przez siebie dokumentach.

  W jakim celu?
  Powyższe dane osobowe są przez nas przetwarzane wyłącznie w celu analizy, czy przedstawiona sprawa kwalifikuje się do dostarczania skutecznego wsparcia prawnego.

  Podmiot przetwarzający
  Dane przetwarzamy jedynie na swój użytek. Jednakże, żeby efektywnie wykonywać swoją pracę będziemy przekazywać Twoje dane osobowe wyłącznie naszym współpracownikom, dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT, w zakresie przechowywania danych. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
  Twoje dane osobowe są przechowywane na serwerach znajdujących się na terenie Unii Europejskiej i nie są przekazywane do krajów trzecich.

  Jak długo?
  Będziemy przechowywać Twoje dane do czasu wycofania zgody lub do zakończenia realizacji Projektu Akademii Alarmów Smogowych. Po tych zdarzeniach usuniemy Twoje dane lub poddamy anonimizacji. Przetwarzający przetwarza dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami, co oznacza, że Twoje dane zostaną usunięte także przez niego.

  Na jakiej podstawie prawnej?
  Podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest Twoja zgoda na przetwarzanie podanych danych osobowych, wyrażona w trakcie wypełniania formularza zgłoszenia sprawy lub nasz prawnie uzasadniony interes związany z koniecznością sprawozdania z Projektu Akademii Alarmów Smogowych.

  Uprawnienia użytkowników
  Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych;
  • prawo dostępu do Twoich danych osobowych;
  • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych;
  • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych;
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

  Aby skorzystać z powyższych praw, możesz skontaktować się z nami wysyłając maila na adres: krakow@frankbold.org.

  Prawo wycofania zgody
  Masz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub nasz adres e-mailowy. Po wycofaniu zgody nie będziemy mieli już jednak podstawy do dalszego udzielania Ci wsparcia prawnego w Twojej sprawie.

  Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie
  Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

  Prawo wniesienia skargi do organu
  Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • Kto jest administratorem danych?
  Administratorem Twoich danych osobowych będzie Fundacja Frank Bold z siedzibą w Krakowie (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
  listownie na adres: ul. Skłodowskiej-Curie 4/3, 31-025 Kraków;
  przez e-mail: krakow@frankbold.org.

  Jakie dane osobowe przetwarzamy?
  Wśród danych osobowych, które przetwarzamy – w zależności od Twojej decyzji wyrażonej w trakcie zapisywania się do newslettera – znajdują się zawsze adresy e-mail, a czasami dodatkowo również imię i nazwisko oraz inne informacje ułatwiające identyfikację.

  W jakim celu?
  Powyższe dane osobowe są przez nas przetwarzane wyłącznie w celu dystrybucji newslettera zawierającego informacje o naszej bieżącej działalności, co wpisuje się jednocześnie w realizację naszych celów statutowych.

  Podmiot przetwarzający
  Dane przetwarzamy jedynie na swój użytek. Od maja 2018 r. podmiotem, który pomaga nam w przesyłaniu newslettera i któremu powierzamy przetwarzanie Twoich danych jest FreshMail Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, co jednocześnie pozwala nam zagwarantować, że Twoje dane nie będą przekazywane poza Unię Europejską.

  Jak długo?
  Będziemy przechowywać Twoje dane do czasu wycofania zgody lub zakończenia przez nas wysyłki newslettera. Przetwarzający przetwarza dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami, co oznacza, że Twoje dane zostaną usunięte także przez niego.

  Na jakiej podstawie prawnej?
  Podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest Twoja zgoda na przetwarzanie podanych danych osobowych, wyrażona w trakcie rejestracji, po otrzymaniu wiadomości zwrotnej.

  Uprawnienia użytkowników
  Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych;
  • prawo dostępu do Twoich danych osobowych;
  • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych;
  • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych;
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

  Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami wysyłając e-maila na adres: krakow@frankbold.org.

  Prawo wycofania zgody
  Masz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny i nasz adres e-mailowy.

  Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie
  Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

  Prawo wniesienia skargi do organu
  Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • Administrator danych osobowych
  Administratorem Twoich danych osobowych będzie Fundacja Frank Bold z siedzibą w Krakowie (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
  listownie na adres: ul. Skłodowskiej-Curie 4/3, 31-025 Kraków,
  przez e-mail: krakow@frankbold.org.

  Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
  Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:
  • ocenić Twoje kwalifikacje do pracy na stanowisku, na które aplikujesz;
  • ocenić Twoje zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które aplikujesz;
  • wybrać odpowiednią osobę do pracy u nas.

  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest: w przypadku umowy o pracę – art. 22 (1) Kodeksu pracy, a w przypadku pozostałych umów – podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy lub realizacja umowy. Dodatkowe i niewymagane przez nas i prawo dane (np. wizerunek, informacje o Twoich zainteresowaniach itp.), które nam prześlesz, przetwarzamy na podstawie Twojej zgody.

  Okres przechowywania danych osobowych
  Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz. Po tym momencie zostaną one niezwłocznie usunięte zarówno przez nas, jak i przez wszystkie podmioty, którym je przekazaliśmy. Jeśli sam zainicjowałeś kontakt z nami, będziemy przetwarzać Twoje dane do momentu wycofania Twojej zgody.

  Odbiorcy danych
  Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe wyłącznie:
  naszym współpracownikom, w tym Frank Bold Society z.s., dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT, w zakresie przechowywania danych. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
  Twoje dane osobowe są przechowywane na serwerach znajdujących się na terenie Unii Europejskiej i mogą być przekazywane do krajów trzecich, tj. do Stanów Zjednoczonych Ameryki wyłącznie w zakresie wykorzystania w procesie rekrutacji programu Airtable (podmiot odpowiedzialny: Formagrid, Inc.).

  Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
  Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  • prawo dostępu do Twoich danych osobowych;
  • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych;
  • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych. Usunięcie tych danych jest możliwe tylko wtedy, kiedy nie istnieją podstawy prawne uprawniające Nas do dalszego ich przetwarzania;
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
  • prawo do wycofania zgody. Masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, przy czym nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

  Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami wysyłając e-maila na adres: krakow@frankbold.org.

  Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie
  Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

  Prawo wniesienia skargi do organu
  Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • Kto jest administratorem danych?
  Administratorem Twoich danych osobowych będzie Fundacja Frank Bold z siedzibą w Krakowie (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
  listownie na adres: ul. Skłodowskiej-Curie 4/3, 31-025 Kraków;
  przez e-mail: krakow@frankbold.org.

  Jakie dane osobowe przetwarzamy?
  Wśród danych osobowych, które przetwarzamy, znajduje się adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, numer rachunku bankowego oraz ewentualnie inne informacje ułatwiające identyfikację.

  W jakim celu?
  Powyższe dane osobowe są przez nas przetwarzane w celu realizacji umowy darowizny, wypełnienia obowiązków księgowych i podatkowych oraz w celach wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, czyli zapewnienie prawidłowego kontaktu, dochodzenie ewentualnych roszczeń, rozpatrywanie reklamacji.

  Podmiot przetwarzający
  Dane przetwarzamy jedynie na swój użytek. Jednakże, żeby efektywnie wykonywać swoją pracę będziemy przekazywać Twoje dane osobowe wyłącznie naszym współpracownikom, dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT, w zakresie przechowywania danych.

  W odniesieniu do danych przekazywanych za pomocą serwisu wpłacam.ngo.pl – dane mogą być przekazywane serwisowi pośrednictwa finansowego – PayU S.A. oraz na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym do dostawców usług informatycznych: Witaj Świecie! Sp. z o.o. będącego operatorem serwisu wpłacam.ngo.pl, Witkac Sp. z o.o., OVH Sp. z o.o.

  Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
  Twoje dane osobowe są przechowywane na serwerach znajdujących się na terenie Unii Europejskiej i nie są przekazywane do krajów trzecich.

  Jak długo?
  Będziemy przechowywać Twoje dane do czasu zakończenia realizacji umowy, wypełnienia ciążących na nas obowiązków księgowych lub podatkowych lub do czasu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. Po tych zdarzeniach usuniemy Twoje dane lub poddamy anonimizacji. Przetwarzający przetwarza dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami, co oznacza, że Twoje dane zostaną usunięte także przez niego.

  Na jakiej podstawie prawnej?
  Podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest realizacja umowy, wypełnienie ciążących na nas obowiązków księgowych lub podatkowych lub cel wynikający z naszych prawnie uzasadnionych interesów.

  Uprawnienia użytkowników
  Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  • prawo dostępu do Twoich danych osobowych;
  • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych;
  • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych;
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

  Aby skorzystać z powyższych praw, możesz skontaktować się z nami wysyłając maila na adres: krakow@frankbold.org.

  Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie
  Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

  Prawo wniesienia skargi do organu
  Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pliki cookies (inaczej „ciasteczka”)

Strona używa plików cookies, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy do urządzenia internauty. Pliki cookies mogą być również używane przez serwisy, do których się odwołujemy, pokazując np. multimedia. Z uwagi na ograniczenia techniczne nie mamy możliwości zidentyfikowania naszych użytkowników na podstawie plików cookies i adresów IP i nie gromadzimy danych w celu takiej identyfikacji.

Strona stosuje pliki cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki). Stosowane pliki cookies to m.in.:

W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, a nawet je całkowicie zablokować. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać korzystanie z niektórych funkcji strony.

Użytkownik może zdecydować o zapisywaniu bądź nie ciasteczek w ustawieniach przeglądarki:

W każdej z przeglądarek preferencje dotyczące cookies ustawia się oddzielnie.

go-to-top facebook twitter linkedin search arrow-right-long contrast letter copy-button triangle triangle