Odpowiedzialne państwo

Pieniądze, władza i polityka są często ze sobą ściśle powiązane, co skutkuje niskim poziomem zaufania obywateli do instytucji publicznych, nie tylko w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, ale także w pozostałych krajach UE i na całym świecie. Korupcja polityczna jest obecna na wszystkich szczeblach władzy, a jej skutki przybierają wiele postaci: od niszczenia środowiska naturalnego, przez defraudację środków publicznych, aż po kierowanie się prywatnym interesem polityków w procesie tworzenia prawa.

Przewiń w dół
i sprawdź szczegóły

Pieniądze, władza i polityka są często ze sobą ściśle powiązane, co skutkuje niskim poziomem zaufania obywateli do instytucji publicznych, nie tylko w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, ale także w pozostałych krajach UE i na całym świecie. Korupcja polityczna jest obecna na wszystkich szczeblach władzy, a jej skutki przybierają wiele postaci: od niszczenia środowiska naturalnego, przez defraudację środków publicznych, aż po kierowanie się prywatnym interesem polityków w procesie tworzenia prawa.

Jakie działania podejmujemy?

 • Monitorujemy przejrzystość działalności lobbingowej

Stworzyliśmy centralny rejestr działalności lobbingowej w Polsce, który gromadzi w jednym miejscu dane publikowane na kilkudziesięciu stronach internetowych na temat działań lobbystów zawodowych i niezawodowych. Obecna wersja serwisu, działająca pod adresem jawnylobbing.pl, to efekt wspólnego projektu trzech organizacji: Fundacji Frank Bold, Stowarzyszenia 61 i serwisu internetowego 300polityka.pl.


 • Analizujemy przepisy dotyczące praworządności

Analizujemy obecne i tworzone regulacje dotyczące przejrzystości funkcjonowania państwa. Nasze analizy obejmują między innymi kwestie związane z działalnością lobbingową, finansowaniem partii politycznych i kampanii wyborczych, funkcjonowaniem służby cywilnej czy ideą centralnych rejestrów umów.


 • Prowadzimy działania rzecznicze i angażujemy się w konsultacje społeczne na poziomie europejskim i krajowym

Angażujemy się w konsultacje społeczne w procesach legislacyjnych na poziomie europejskim i krajowym dotyczących regulacji antykorupcyjnych i przejrzystości funkcjonowania władz publicznych.


 • Monitorujemy zagadnienia antykorupcyjne w Polsce

Od 2019 r. współtworzymy, koordynowaną przez Ecorys, sieć ekspertów Local Research Correspondents on Corruption, która dostarcza Komisji Europejskiej wiedzę na temat sytuacji korupcyjnej w państwach członkowskich, wspiera ją w tworzeniu raportów o stanie praworządności, a także bierze udział w pracach EU network against corruption.

Jak możemy pomóc?

Interesuje Cię współpraca w zakresie zagadnień związanych z odpowiedzialnym państwem?

Zapraszamy do kontaktu przez formularz.

Ostatnie artykuły na ten temat:

Fundacja Frank Bold przekazała nowemu rządowi listę ośmiu postulatów dotyczących polityki klimatyczno-środowiskowej Polski.

13 grudnia 2023 Czytaj więcej

Komentarz radcy prawnego Miłosza Jakubowskiego w sprawie nowelizacji przepisów regulujących działalność energetyki wiatrowej.

1 grudnia 2023 Czytaj więcej

Eksperci PIHRB i Frank Bold przekonują, że dyrektywa CSDD wciąż ma szansę stać się skutecznym narzędziem zapobiegania naruszeniom praw człowieka. 

25 października 2023 Czytaj więcej

Ostatnie publikacje na ten temat:

 • Odpowiedzialne państwo
  Lobbing w Europie. Stan dyskusji nad przejrzystością procesów decyzyjnych w Radzie Europy i Unii Europejskiej
 • Odpowiedzialne państwo
  Pozorna regulacja lobbingu. Stosowanie ustawy lobbingowej przez wybrane organy władzy publicznej
 • Odpowiedzialne państwo
  Remaining in the shadow. Lobbying transparency in the Polish Parliament
 • Odpowiedzialne państwo
  Lobbying – a risk or an opportunity? Lobbying regulation in the Polish, Slovak, and Czech perspective
go-to-top facebook twitter linkedin search arrow-right-long contrast letter copy-button triangle