Podsumowanie działań wspieranych przez European Climate Foundation w 2016

Redakcja Data publikacji: 31 lipca 2016

Zakończenie projektu Legal Engagement in strategic areas in Poland in 2016 finansowanego ze środków European Climate Foundation.

Podsumowanie działań projektowych styczeń – lipiec 2016

Chcieliśmy poinformować, iż w dniu dzisiejszym zakończyliśmy realizację projektu finansowanego przez European Climate Foundation (ECF). Projekt był skupiony przede wszystkim na działaniach zmierzających do poprawy stanu jakości powietrza.

W ramach projektu przeprowadziliśmy cykl pilotażowych szkoleń dla gmin, których celem była poprawa stanu realizacji programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Niezależnie, zapewniliśmy wsparcie prawne w sprawach, w których osoby fizyczne były zainteresowany wniesieniem pozwów w związku z zadymianiem lub zapylaniem ich nieruchomości. W dalszym ciągu zapewnialiśmy także obsługę prawną jednemu z mieszkańców Rybnika, który zdecydował się pozwać Skarb Państwa w związku z zanieczyszczeniem powietrza w tym mieście. Dzięki finansowaniu z ECF kontynuowaliśmy także działania związane z darmowym poradnictwem prawnym w sprawach związanych z ochroną środowiska.

Darmowe porady prawne w liczbach

W ramach tego ostatniego działania udzieliliśmy 60 darmowych jednorazowych porad prawnych oraz poświęciliśmy ponad 100 godzin pracy na kompleksową pomoc prawną w sprawach szczególnie istotnych ze względu na ochronę interesu społecznego.

W związku z zapytaniami kierowanymi do nas w ramach darmowego poradnictwa prawnego, wyróżniliśmy kilka kategorii spraw, które najczęściej się powtarzały. I tak, z pośród udzielonych jednorazowych porad prawnych ponad 25 % dotyczyła jakości powietrza, 16% ochrony przed hałasem, 15 % była poświęcona wielkopowierzchniowym hodowlom zwierząt gospodarskich, 8 % odpadom i nielegalnemu odprowadzaniu ścieków i kolejne 8 % ochronie drzew i siedlisk przyrodniczych. 

Z kolei rozszerzoną pomoc prawną otrzymało 6 wybranych przez nas podmiotów, w tym jedna z kluczowych organizacji zajmujących się ochroną powietrza w Polsce, dwie uznane organizacje społeczne zajmujące się ochroną przyrody oraz trzy osoby fizyczne, których działania uznaliśmy za przyczyniające się do ochrony jakości powietrza w skali lokalnej. Dwie z nich podejmują aktywne działania przeciwko powstaniu wielkopowierzchniowych ferm zwierząt w bliskim sąsiedztwie domów mieszkalnych, a jedna od wielu lat jest zaangażowana w ograniczenie szkodliwych emisji węglowodorów aromatycznych z pobliskiej lakierni przemysłowej.

Dziękujemy fundacji ECF za wsparcie, które umożliwia nam podejmowanie zadań służących wzmocnieniu środowiska organizacji pozarządowych w ekspertyzę prawną. Mamy nadzieję kontynuować nasze działania, w tym zwłaszcza te ukierunkowane na poprawę jakości powietrza.

Inne artykuły z tej samej kategorii:

Rada Miasta Krakowa odrzuciła w środę inicjatywę uchwałodawczą komitetu “Kraków dla Kierowców” w sprawie likwidacji strefy czystego transportu

17 stycznia 2024 Czytaj więcej

Mity i fakty na temat stref czystego transportu – przegląd przygotowany przez prawników z Frank Bold.

17 stycznia 2024 Czytaj więcej

Kilkadziesiąt organizacji społecznych wystosowało apel o naprawę uchwały w sprawie strefy czystego transportu w Krakowie.

16 stycznia 2024 Czytaj więcej
go-to-top facebook twitter linkedin search arrow-right-long contrast letter copy-button triangle