jawnylobbing.org – źródło informacji o transparentnym lobbingu w Polsce

Redakcja Data publikacji: 4 grudnia 2016

Z przyjemnością informujemy, że nowy portal Fundacji Frank Bold – jawnylobbing.org – będący źródłem informacji o transparentnym lobbingu w Polsce, został oficjalnie uruchomiony 28 listopada 2016 r.

Chcesz się dowiedzieć kto jest w Polsce lobbystą zawodowym, kogo reprezentuje i w jakim obszarze działa, jakie osoby zatrudnia, żeby wykonywały w jego imieniu czynności lobbingowe, czy działa także na arenie Unii Europejskiej i ile przeznacza na to pieniędzy?

Chcesz wiedzieć w jakich krajach istnieje regulacja lobbingu? Ilu jest lobbystów w Polsce, USA i Unii Europejskiej? Jakie obowiązki mają lobbyści, a jakie lobbowane organy? Co o lobbingu sądzą organizacje międzynarodowe i pozarządowe?

Chcesz śledzić najnowsze inicjatywy związane z regulacją lobbingu albo dowiedzieć się, które organy nie wypełniają swoich obowiązków ujawniania kontaktów lobbingowych?

Portal jawnylobbing.org, zawierający największą w Polsce bazę danych na temat działalności zawodowych lobbystów, jest dla Ciebie.

Najważniejsza część portalu to rejestr lobbingowy, który łączy w sobie wszystkie publicznie dostępne źródła informacji o zawodowym lobbingu w Polsce – rejestr lobbystów zawodowych prowadzony przez MSWiA, roczne informacje lobbingowe publikowane przez centralne organy władzy publicznej oraz wykazy lobbystów zawodowych działających w Sejmie i Senacie. Planujemy też rozszerzyć bazę danych o informacje dotyczące polskich lobbystów, zawarte w unijnym Rejestrze służącym przejrzystości (obecnie publikujemy tylko wycinek danych w tym zakresie, dotyczących tych podmiotów, które figurą zarówno w rejestrze MSWiA, jak i UE).

Ponadto na stronie jawnylobbing.org można znaleźć m.in. informacje o polskich i zagranicznych regulacjach lobbingu, czy też rekomendacjach dotyczących tych regulacji, a wydawanych tak przez organizacje pozarządowe, jak i międzynarodowe.

Ważną część portalu stanowi też blog, na którym publikowane są teksty dotyczące przede wszystkim regulacji lobbingu w Polsce i Unii Europejskiej. W najbliższym czasie mamy nadzieję opublikować w nim teksty ekspertów zajmujących się tematyką działalności lobbingowej, którzy nie są bezpośrednio związani z Fundacją.

Więcej szczegółów dostępnych na stronie jawnylobbing.org. Zapraszamy!

Publikacja współfinansowana ze środków projektu Lobbying transparency in Poland, finansowanego ze środków Open Society Initiative for Europe jako część działań Fundacji Open Society.

Inne artykuły z tej samej kategorii:

Precedensowy wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie szwajcarskich seniorek potwierdził, że państwa mają obowiązek aktywnie przeciwdziałać zmianom klimatu, ponieważ w przeciwnym razie naruszają prawa człowieka. Frank Bold z partnerami zbada, jak kształtować lepsze polityki klimatyczne.

13 czerwca 2024 Czytaj więcej

Frank Bold przygotował rekomendacje zmian w funkcjonowaniu komitetów monitorujących wydatkowanie środków unijnych w Polsce.

10 maja 2024 Czytaj więcej

Smog, zieleń i transport – to trzy tematy przewodnie debaty „Kraków decyduje”, w której wczoraj wzięli udział kandydaci na prezydenta Krakowa. Odpowiadali na pytania przygotowane przez mieszkańców i organizacje społeczne. Wybory samorządowe odbędą się już 7 kwietnia.

26 marca 2024 Czytaj więcej
go-to-top facebook twitter linkedin search arrow-right-long contrast letter copy-button triangle triangle