Kim jesteśmy

Fundacja Frank Bold to zespół prawniczek i prawników, a także innych specjalistek i specjalistów, którzy wspólnie stają w obronie obywateli i pomagają im rozwiązywać problemy prawne oraz działać na rzecz swojego otoczenia. Jesteśmy organizacją ekspercką, której wyróżnikiem jest stosowanie narzędzi prawnych w działaniach na rzecz ochrony ludzi i środowiska.

Jesteśmy częścią międzynarodowego zespołu Frank Bold, nasza siedziba znajduje się w Krakowie. W Polsce zaczęliśmy działać w 2012 roku. Nasza nazwa streszcza zasady, jakimi się kierujemy – szczerość w intencjach (ang. frank) i śmiałość w działaniach (ang. bold).

Aby zapewnić przejrzystość i podejmować się ważnych dla ludzi i środowiska działań niemożliwych do zrealizowania w ramach fundacji, w 2020 roku założyliśmy Kancelarię Radców Prawnych, która może reprezentować osoby i organizacje działające na rzecz środowiska.

Nasze osiągnięcia

Jesteśmy dumni z tego, co – samodzielnie lub wspólnie z partnerami z innych organizacji społecznych – osiągnęliśmy w ciągu ponad 10 lat naszej działalności w Polsce.

Zadośćuczynienie za cierpienia spowodowane życiem w smogu

Doprowadziliśmy do tego, że Sąd Okręgowy w Gliwicach prawomocnym wyrokiem uznał odpowiedzialność Skarbu Państwa za krzywdy mieszkańca wywołane zanieczyszczeniem powietrza i zasądził zadośćuczynienie.

Więcej

Zamknięcie projektu budowy kopalni węgla brunatnego Gubin-Brody

Przyczyniliśmy się do tego, że inwestor odstąpił od planów budowy kopalni. Dzięki temu nie powstała kolejna duża inwestycja węglowa, która przez kilkadziesiąt lat zwiększałaby emisyjność polskiej gospodarki.

Więcej

Odmowna decyzja środowiskowa dla planowanej kopalni Złoczew

Między innymi nasze argumenty przekonały Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska do wydania odmownej decyzji środowiskowej. Dzięki temu udało się uchronić 33 wsie i 3000 mieszkańców przed wysiedleniem!

Więcej

Zatrzymanie niechcianych przez mieszkańców Śląska kopalni węgla kamiennego

Z sukcesem wspieraliśmy miasto Rybnik w staraniach o przyjęcie i utrzymanie w mocy planu miejscowego, Dzięki temu zablokowaliśmy plany budowy kopalni węgla kamiennego Paruszowiec.

Więcej

Usunięcie nieekologicznych reklam

Doprowadziliśmy do wyroku, który zakazał właścicielowi zakładu mechanicznego reklamowania nieekologicznej usługi usuwania filtrów cząstek stałych z samochodów z silnikami diesla.

Więcej

Wywarcie wpływu na prawo zwiększające odpowiedzialność przedsiębiorstw

Wnioski z naszych badań zasiliły proces tworzenia jednolitych unijnych standardów sprawozdawczości, zgodnie z którymi spółki będą musiały raportować od 2024 roku.

Więcej

Wzmocnienie debaty publicznej w Polsce

Stworzyliśmy centralny rejestr lobbystów działających w Polsce, który stawia sobie za cel zwiększenie transparentności w polskiej polityce i kontrolę działań lobbingowych.

Więcej

go-to-top facebook twitter linkedin search arrow-right-long contrast letter copy-button triangle