Zrównoważony rozwój (ESG)

O zrównoważonym rozwoju możemy mówić tylko wtedy, kiedy obecne pokolenie zaspokaja swoje potrzeby w sposób, który nie umniejsza szans przyszłych pokoleń na to samo. Wysiłek zrównoważonego rozwoju muszą podjąć nie tylko państwa i ich obywatele, ale przede wszystkim przedsiębiorstwa, które korzystają ze środowiska i odpowiadają za znaczną część śladu ekologicznego pozostawianego przez ludzkość.

Przewiń w dół
i sprawdź szczegóły

O zrównoważonym rozwoju możemy mówić tylko wtedy, kiedy obecne pokolenie zaspokaja swoje potrzeby w sposób, który nie umniejsza szans przyszłych pokoleń na to samo. Wysiłek zrównoważonego rozwoju muszą podjąć nie tylko państwa i ich obywatele, ale przede wszystkim przedsiębiorstwa, które korzystają ze środowiska i odpowiadają za znaczną część śladu ekologicznego pozostawianego przez ludzkość.

Dlatego pojawia się coraz więcej regulacji prawnych, które mają pchnąć gospodarkę na bardziej zrównoważone tory. Przedsiębiorstwa przyszłości będą musiały wdrażać nowe wymagania i standardy w obszarach środowiskowym (E), społecznym (S) i ładu korporacyjnego (G), by móc prowadzić swoją działalność. To dla wielu z nich ogromne wyzwanie, ale i wielka szansa.

Dziś o ESG mówi każdy, ale grupa ekspertów Frank Bold zajmuje się aktywnie zagadnieniami odpowiedzialnego biznesu i raportowaniem w zakresie zrównoważonego rozwoju już od ponad 10 lat, od momentu powstania naszego oddziału w Brukseli.

Jakie działania podejmujemy?

 • Prowadzimy szkolenia i wykłady na studiach podyplomowych

Prowadzimy szkolenia i wykłady związane z prawnymi aspektami zrównoważonego rozwoju i ESG. Przekazujemy przystępnie wiedzę o Europejskim Zielonym Ładzie, raportowaniu niefinansowym i zagadnieniach zrównoważonego rozwoju (CSRD), taksonomii, roli instytucji finansowych (SFDR), wytycznych OECD i ONZ, minimalnych gwarancjach, procesach należytej staranności i politykach praw człowieka. Każde szkolenie dostosowujemy do potrzeb klienta.

Dodatkowo prowadzimy szkolenia i wykłady organizowane m.in. przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Rzeczpospolitą, CSR Info, Collegium Civitas, Wrocławską Akademią Biznesu w Naukach Stosowanych czy Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu.


 • Analizujemy raporty ESG

Od 2018 r. analizujemy treść raportów niefinansowych – m.in. w ramach koalicji Alliance for Corporate Transparency przebadaliśmy ich łącznie już ponad 1800, dostarczając Komisji Europejskiej empirycznych dowodów o konieczności reformy systemu raportowania niefinansowego. Dzięki temu doskonale wiemy, co w raportowaniu działa, a co nie.


 • Prowadzimy działania rzecznicze, angażujemy się w konsultacje społeczne w procesach legislacyjnych na poziomie europejskim i krajowym

Nasi eksperci i ekspertki współtworzą Europejskie Standardy Raportowania Zrównoważonego Rozwoju (ESRS) w ramach współpracy z EFRAG. W Polsce nasi przedstawiciele są członkami działającej przy Ministrze Finansów grupy roboczej ds. rozwoju raportowania niefinansowego, działającej przy Ministrze Funduszy i Polityki Regionalnej grupy roboczej ds. należytej staranności, a także działającej przy Komisji Europejskiej sieci Local Research Correspondents on Corruption. Angażujemy się w konsultacje społeczne w procesach legislacyjnych na poziomie europejskim i krajowym.


 • Pomagamy we wdrażaniu raportowania ESG

Dzięki doświadczeniu zdobytemu przy analizie setek raportów niefinansowych, doradzamy przedsiębiorstwom, w jaki sposób raportować zagadnienia ESG. Pomagamy w odnalezieniu się w gąszczu regulacji prawnych, identyfikacji luk w zbieranych przez przedsiębiorstwo danych i ustaleniu istotnych zagadnień do raportu.


 • Udzielamy wsparcia we wdrażaniu minimalnych gwarancji

Nawet najbardziej ekologiczna działalność, służąca choćby adaptacji do zmian klimatu, nie może zostać uznana za zrównoważoną środowiskowo, jeżeli nie jest prowadzona zgodnie z tzw. minimalnymi gwarancjami – czyli procedurami w przedsiębiorstwie, które mają zapewnić przestrzeganie wymogów ONZ i OECD m.in. w zakresie praw człowieka. Przedsiębiorstwa bez odpowiednich procedur nie mogą czerpać z korzyści wynikających z taksonomii i związanych z nią zielonych instrumentów finansowych.

‍Regulacjami składającymi się na minimalne gwarancje zajmujemy się w Polsce od ponad 6 lat, zanim stały się one elementem taksonomii i zanim zaczęto mówić o raportowaniu ESG. Prowadzimy szkolenia, monitorujemy przestrzeganie wytycznych OECD i ONZ przez przedsiębiorstwa, pomagamy w procesach wypracowywania i wdrażania odpowiednich polityk.


 • Wspieramy osoby dotknięte działalnością przedsiębiorstw naruszających Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych

Od 2019 r. aktywnie uczestniczymy w postępowaniach przed Krajowym Punktem Kontaktowym OECD, inicjując postępowania dot. naruszenia Wytycznych OECD lub udzielając wsparcia podmiotom, które chcą skorzystać z mechanizmu skargowego. Sprawy, w których uczestniczyliśmy dotyczyły m.in. praw człowieka, ochrony środowiska, zmian klimatycznych czy raportowania niefinansowego.

Jedna z prowadzonych przez nas spraw została przez OECD uznana za jedną z najważniejszych w historii funkcjonowania sieci Krajowych Punktów Kontaktowych OECD.


 • Opracowujemy analizy i opinie prawne z zakresu ESG

Na zlecenie podmiotów prywatnych i publicznych opracowujemy analizy i opinie prawne dotyczące zagadnień z zakresu zrównoważonego rozwoju, w tym związanych z ESG.

Jak możemy pomóc?

Interesuje Cię współpraca w zakresie zrównoważonego rozwoju (ESG)?

Zapraszamy do kontaktu przez formularz.

Ostatnie artykuły na ten temat:

11 organizacji ekologicznych zaapelowało do ministerstwa środowiska o przyjęcie rozwiązań, które skłonią producentów napojów do skutecznej zbiórki puszek i butelek.

15 listopada 2023 Czytaj więcej

Eksperci PIHRB i Frank Bold przekonują, że dyrektywa CSDD wciąż ma szansę stać się skutecznym narzędziem zapobiegania naruszeniom praw człowieka. 

25 października 2023 Czytaj więcej

Nowy przewodnik opracowany dla praskiej giełdy pomoże firmom poruszać się po europejskich zasadach raportowania zrównoważonego rozwoju.

8 marca 2023 Czytaj więcej

Ostatnie publikacje na ten temat:

 • Zrównoważony rozwój (ESG)
  Podstawowa analiza obecnej sytuacji w Polsce dotyczącej dostępu do środków zaradczych w sprawach nadużyć związanych z działalnością przedsiębiorstw (2021)
 • Zrównoważony rozwój (ESG)
  2020 Research Report Alliance for Corporate Transparency
 • Zrównoważony rozwój (ESG)
  The State of Sustainability Reporting in the Visegrad Region
 • Zrównoważony rozwój (ESG)
  2019 Research Report Alliance for Corporate Transparency
go-to-top facebook twitter linkedin search arrow-right-long contrast letter copy-button triangle