Ochrona przyrody

Polska przyroda nie jest dostatecznie dobrze chroniona. Przyczyną są zarówno niedopracowane przepisy, jak i ich nieskuteczne egzekwowanie. Cenne przyrodniczo tereny zbyt często padają ofiarą źle zaplanowanych inwestycji, niewłaściwie prowadzonej gospodarki leśnej czy braku odpowiedniego monitorowania zanieczyszczeń. Dlatego używamy naszego prawniczego know-how, by wspierać mieszkańców, inne organizacje społeczne i samorządy w walce o środowisko.

Przewiń w dół
i sprawdź szczegóły

Polska przyroda nie jest dostatecznie dobrze chroniona. Przyczyną są zarówno niedopracowane przepisy, jak i ich nieskuteczne egzekwowanie. Cenne przyrodniczo tereny zbyt często padają ofiarą źle zaplanowanych inwestycji, niewłaściwie prowadzonej gospodarki leśnej czy braku odpowiedniego monitorowania zanieczyszczeń.

Dlatego używamy naszego prawniczego know-how, by wspierać mieszkańców, inne organizacje społeczne i samorządy w walce o środowisko.

Jakie działania podejmujemy?

 • Przygotowujemy opinie i analizy przepisów dotyczących ochrony przyrody

Analizujemy kwestie przyrodnicze pod kątem aktualnego stanu prawnego. Nasze opracowania prawne znalazły się m. in. w publikacjach: Biała księga polskich rzek, Poradnik dla samorządów o lasach, Zapobieganie szkodom w środowisku i ich naprawa czy Poradnik ekoaktywisty.

Na zamówienie zainteresowanych podmiotów przygotowujemy również opinie, czyli prawnicze interpretacje obowiązującego prawa.


 • Bierzemy udział w postępowaniach administracyjnych oraz szkodowych

Jesteśmy głosem przyrody, zwierząt i ludzi, którzy troszczą się o środowisko. Uczestniczymy w postępowaniach administracyjnych dotyczących planowanych inwestycji, żeby zadbać w nich o interes przyrody i mieszkańców, a także w postępowaniach szkodowych.

Na przykład przystąpiliśmy do postępowania dotyczącego katastrofy ekologicznej, która miała miejsce w Odrze latem 2022 r., a także złożyliśmy wnioski do Wód Polskich o ograniczenie pozwoleń wodnoprawnych dla kopalń zrzucających słoną wodę do polskich rzek.


 • Świadczymy usługi prawne dla organów samorządowych

Kompleksowo obsługujemy organy samorządowe, świadcząc im pomoc prawną w kwestiach przyrodniczych.


 • Dzielimy się wiedzą prawniczą w zakresie ochrony przyrody

Uczestniczymy jako ekspertki i eksperci w spotkaniach komisji senackich, konferencjach i panelach dyskusyjnych w ramach różnych wydarzeń. Informujemy i edukujemy, w jaki sposób skutecznie chronić środowisko naturalne.

Jak możemy pomóc?

Interesuje Cię współpraca w zakresie ochrony przyrody?

Zapraszamy do kontaktu przez formularz.

Ostatnie artykuły na ten temat:

Komentarz radczyni prawnej Dominiki Bobek dotyczący działań rządu w sprawie zarządzania lasami.

9 stycznia 2024 Czytaj więcej

RDOŚ we Wrocławiu umorzył postępowanie wszczęte po katastrofie w Odrze, zaś Wody Polskie ponownie odmówiły zajęcia się sprawą ograniczenia zrzutów słonych ścieków z kopalń.

19 grudnia 2023 Czytaj więcej

Czy nowo formujący się rząd zapewni Polkom i Polakom upragniony zwrot akcji w sprawie Odry? Komentarz prawniczki Marii Włoskowicz.

7 grudnia 2023 Czytaj więcej

Ostatnie publikacje na ten temat:

 • Ochrona przyrody
  Rekomendacje zmian prawnych niezbędnych do zminimalizowania wpływu zrzutów wód kopalnianych na stan rzek
 • Ochrona przyrody
  Specustawa odrzańska nie broni Odry przed katastrofą. Analiza ekspercka
 • Ochrona przyrody
  Biała księga polskich rzek. Lekcje płynące z katastrofy odrzańskiej
 • Ochrona przyrody
  Zapobieganie szkodom w środowisku i ich naprawa – poradnik dla obywateli i organizacji pozarządowych
go-to-top facebook twitter linkedin search arrow-right-long contrast letter copy-button triangle