Jakość powietrza

Każdy ma prawo do oddychania czystym powietrzem. Dlatego wspieramy obywateli, organy samorządu terytorialnego oraz inne organizacje społeczne w walce o poprawę jego jakości i prowadzimy różne działania prawne, by chronić Polki i Polaków przed skutkami życia w smogu.

Przewiń w dół
i sprawdź szczegóły

Każdy ma prawo do oddychania czystym powietrzem. Dlatego wspieramy obywateli, organy samorządu terytorialnego oraz inne organizacje społeczne w walce o poprawę jego jakości. Prowadzimy różne działania prawne, by chronić Polki i Polaków przed skutkami życia w smogu.

Konsultujemy akty prawne, monitorujemy realizację przepisów antysmogowych, szkolimy urzędników, strażników gminnych i policjantów. Podejmujemy się także trudnych, precedensowych spraw, dzięki którym możemy zmieniać rzeczywistość wokół nas.

Jakie działania podejmujemy?

 • Szkolimy urzędników i NGO z tematyki przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza

Prowadzimy szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych. Każde szkolenie dostosowujemy do potrzeb klienta. Dotychczas w naszych szkoleniach wzięło udział ponad 6000 osób: pracowników urzędów gmin, funkcjonariuszy straży miejskiej oraz policjantów. 

W ramach szkoleń opracowaliśmy wspólnie z innymi ekspertami poradnik dotyczący kontroli palenisk indywidualnych oraz przygotowaliśmy film instruktażowy.


 • Monitorujemy realizację programów ochrony powietrza 

Wspólnie z Polskim Alarmem Smogowym monitorujemy realizację programów ochrony powietrza w gminach z terenu różnych województw. Podejmujemy także działania prawne w celu egzekwowania realizacji tych programów.


 • Wspieramy lokalne społeczności w walce zanieczyszczeniem powietrza

Podczas prowadzenia takich spraw sprawdzamy na przykład, czy przedsiębiorcy posiadają pozwolenia na emisję danych zanieczyszczeń, czy zostały wydane one zgodnie z prawem oraz czy zakłady przestrzegają określonych norm emisji. 


 • Wspieramy organizacje zrzeszone w Polskim Alarmie Smogowym 

Prowadzimy poradnię prawną dla członków i współpracowników PAS-u. W ramach poradni wspieramy lokalne alarmy smogowe organizacyjnie oraz zapewniamy im doradztwo prawne w indywidualnych sprawach dotyczących ochrony powietrza.


 • Prowadzimy obsługę prawną skarg i pozwów w zakresie prawa do czystego powietrza

Do naszych najważniejszych spraw należą: wygrany pozew o zadośćuczynienie za smog dla mieszkańca Rybnika, który był jednym z pierwszych tego typu wyroków w Polsce i unikalnym orzeczeniem na skalę europejską, a także wygrany pozew przeciwko reklamie nieekologicznej dotyczącej wycinania filtrów DPF w samochodach.


 • Konsultujemy akty prawne na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym

Angażujemy się w konsultacje społeczne w procesach legislacyjnych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Nie tylko składamy uwagi i wnioski, ale przede wszystkim uczestniczymy w spotkaniach konsultacyjnych, bierzemy udział w zespołach doradczych, inicjujemy spotkania i dyskusje z organami opracowującymi projekty aktów prawnych oraz innymi interesariuszami.

Nasze uwagi były uwzględniane m.in. przy opracowaniu przepisów dotyczących wymagań dla kotłów na paliwo stałe, wymagań jakościowych dla węgla, funkcjonowania Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, tworzenia stref czystego transportu, jak również w treści przyjmowanych w wielu województwach programów ochrony powietrza i uchwał antysmogowych oraz krakowskiej strefy czystego transportu.


 • Udzielamy kompleksowego doradztwa prawnego dla organów samorządowych

Prowadzimy doradztwo prawne dla organów samorządowych w sprawach dotyczących ochrony powietrza.


 • Opracowujemy analizy i opinie prawne z zakresu ochrony powietrza

Na zlecenie podmiotów prywatnych i publicznych opracowujemy analizy i opinie prawne dotyczące zagadnień z zakresu krajowego i europejskiego prawa ochrony powietrza.

Jak możemy pomóc?

Interesuje Cię współpraca w zakresie ochrony jakości powietrza?

Zapraszamy do kontaktu przez formularz.

Ostatnie artykuły na ten temat:

Rada Miasta Krakowa odrzuciła w środę inicjatywę uchwałodawczą komitetu “Kraków dla Kierowców” w sprawie likwidacji strefy czystego transportu

17 stycznia 2024 Czytaj więcej

Mity i fakty na temat stref czystego transportu – przegląd przygotowany przez prawników z Frank Bold.

17 stycznia 2024 Czytaj więcej

Kilkadziesiąt organizacji społecznych wystosowało apel o naprawę uchwały w sprawie strefy czystego transportu w Krakowie.

16 stycznia 2024 Czytaj więcej

Ostatnie publikacje na ten temat:

 • Jakość powietrza Oceny oddziaływania na środowisko
  Poradnik ekoaktywisty. Jak skutecznie walczyć z zanieczyszczeniem powietrza ze źródeł przemysłowych?
 • Jakość powietrza
  Poradnik przeprowadzenia kontroli palenisk domowych
 • Jakość powietrza
  Strefa czystego transportu na Kazimierzu w Krakowie – studium przypadku oraz wnioski dla samorządów i rządzących
go-to-top facebook twitter linkedin search arrow-right-long contrast letter copy-button triangle