2019 Research Report Alliance for Corporate Transparency

Data publikacji: 02-2020

Publikacja w języku angielskim. Zawiera analizę raportów zrównoważonego rozwoju 1000 firm na podstawie dyrektywy UE w sprawie raportowania niefinansowego.

Inne publikacje z tej samej kategorii:

go-to-top facebook twitter linkedin search arrow-right-long contrast letter copy-button triangle triangle