Autor: Magdalena Gąsowska-Paprota, Agnieszka Stupkiewicz, Maria Włoskowicz

Implementacja przepisów Unii Europejskiej dotyczących społeczności energetycznych do polskiego porządku prawnego

Data publikacji: 01-2023

Analiza dotyczy implementacji w Polsce przepisów Unii Europejskiej: dyrektywy RED II oraz dyrektywy rynkowej, dotyczących społeczności energetycznych. W analizie prześledzono aktualny stan prawny oraz
procedowane projekty legislacyjne, związane z wdrożeniem energetyki obywatelskiej, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności energetycznych.

Inne publikacje z tej samej kategorii:

go-to-top facebook twitter linkedin search arrow-right-long contrast letter copy-button triangle