Autor: dr Katarzyna Doroszewska-Chyrowicz

Wybór członków Komitetów Monitorujących programy operacyjne w ramach Funduszy Europejskich

Data publikacji: 05-2024 Stan prawny aktualny na: 03-2024

W opracowaniu przeanalizowano przebieg wyborów przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetów Monitorujących programy regionalne i krajowe Funduszy Europejskich. Analizie zostały poddane wybory do Komitetów Monitorujących regionalnych programów operacyjnych oraz trzech programów krajowych – FEnIKS, FERS i FENG pod kątem: harmonogramów naborów oraz możliwych konsekwencji ich ukształtowania, przebiegu wyborów, w tym procesu zgłaszania organizacji kandydujących, głosowania, wyników wyborów i procesu odwołań. W opracowaniu ponadto przedstawiono wyniki ankiety dla członków Komitetów Monitorujących dotyczącej ich opinii na temat przebiegu wyborów.

Inne publikacje z tej samej kategorii:

go-to-top facebook twitter linkedin search arrow-right-long contrast letter copy-button triangle triangle