bug bounty

Polskie prawo karne nie zawiera przepisów kryminalizujących testowanie w dobrej wierze bezpieczeństwa systemów i sieci informatycznych.

12 grudnia 2016 Czytaj więcej
go-to-top facebook twitter linkedin search arrow-right-long contrast letter copy-button triangle triangle