kampania żarówkowa

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zażądał od firm energetycznych wyjaśnień w sprawie rozsyłanych do klientów wiadomości z nieprawdziwą informacją o udziale kosztu uprawnień do emisji CO2 w cenie prądu.

23 marca 2022 Czytaj więcej

Klienci Taurona, PGE, Enei i Polenergii złożyli w centrali UOKiK-u w Warszawie oraz w delegaturach w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu zawiadomienia o podejrzeniu stosowania przez spółki praktyk naruszających ich interesy

23 lutego 2022 Czytaj więcej

Chodzi o rozsyłane przez TAURON w połowie stycznia wiadomości do klientów, które w opinii prawników Frank Bold dezinformowały klientów spółki co do przyczyn wzrostu ceny energii elektrycznej.

7 lutego 2022 Czytaj więcej
go-to-top facebook twitter linkedin search arrow-right-long contrast letter copy-button triangle triangle