Podpisz apel Fundacji Frank Bold oraz Akcji Demokracja do samorządów adwokackiego i radcowskiego w sprawie Trybunału Konstytucyjnego

Redakcja Data publikacji: 21 czerwca 2016

Fundacja Frank Bold we współpracy z Akcją Demokracją przygotowała apel do Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie zachowania posłów i senatorów, będących jednocześnie adwokatami albo radcami prawnymi, którzy biorą czynny udział w uchwalaniu ustaw, mających paraliżować prace Trybunału Konstytucyjnego.

Adwokaci i radcowie prawni nie tylko w życiu zawodowym, ale także publicznym powinni kierować się zasadami, którym ślubowali wierność rozpoczynając swoją prawniczą karierę. Wartości te to m.in. ochrona praw i wolności obywatelskich oraz umacnianie porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej. Nie ma wątpliwości, że ślubowanie to oznacza równocześnie zobowiązanie do przestrzegania Konstytucji, a zachowanie sprzeczne z jej zapisami czy też zmierzające do łamania jej przepisów jest niegodne adwokata i radcy prawnego.

Mimo to od wielu miesięcy obserwujemy jak osoby podpierające się autorytetem członków izb adwokackich i radcowskich, uczestnicząc w sporze wokół Trybunału Konstytucyjnego, biorą czynny udział – poprzez projektowane i uchwalane przez siebie prawo, a także wystąpienia w mediach – w niszczeniu jednej z najważniejszych instytucji demokratycznego państwa prawa.

Również obecnie w Sejmie trwają prace nad projektem ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (druk nr 558), przygotowanym przez posłów Prawa i Sprawiedliwości, który powtarza szereg zapisów ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 2217), które zostały uznane za sprzeczne z Konsytutcją przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 9 marca 2016 r. (K 47/15).

O “różnicach” między najnowszym projektem a ustawą z grudnia 2015 r. można przeczytać np. na stronie monitorującej prace Sejmu:

Zachowanie takie – sprzeczne z etyką zawodową adwokatów i radców prawnych – jest niedopuszczalne i nie powinno pozostać bez odpowiedzi samorządów adwokackiego i radcowskiego, które w ostatnich miesiącach jednoznacznie stanęły w obronie niezależności Trybunału Konstytucyjnego.

Dlatego też wraz z Akcją Demokracją apelujemy do Naczelnej Rady Adwokackiej i Krajowej Rady Radców Prawnych o podjęcie wobec posłów-adwokatów i radców prawnych, działających wbrew Konstytucji, odpowiednich kroków, w tym wszczęcia postępowań dyscyplinarnych.


Z apelem można zapoznać się oraz złożyć pod nim swój podpis tutaj.

Inne artykuły z tej samej kategorii:

Fundacja Frank Bold przekazała nowemu rządowi listę ośmiu postulatów dotyczących polityki klimatyczno-środowiskowej Polski.

13 grudnia 2023 Czytaj więcej

Komentarz radcy prawnego Miłosza Jakubowskiego w sprawie nowelizacji przepisów regulujących działalność energetyki wiatrowej.

1 grudnia 2023 Czytaj więcej

Eksperci PIHRB i Frank Bold przekonują, że dyrektywa CSDD wciąż ma szansę stać się skutecznym narzędziem zapobiegania naruszeniom praw człowieka. 

25 października 2023 Czytaj więcej
go-to-top facebook twitter linkedin search arrow-right-long contrast letter copy-button triangle