Briefing on the Polish Civil Service Act – Risk of politicization in Polish civil service

Data publikacji: 06-2016

Publikacja w języku angielskim. “Briefing dot. ustawy o służbie cywilnej: ryzyko upolitycznienia służby cywilnej” dostarcza informacji nt. polskiej służby cywilnej w związku z upolitycznieniem i obniżeniem standardów rekrutacji po wyborach parlamentarnych w 2015 r.

Inne publikacje z tej samej kategorii:

go-to-top facebook twitter linkedin search arrow-right-long contrast letter copy-button triangle