Autor: Bartosz Kwiatkowski

Recommendations by Frank Bold to the Council of Europe’s Committee on Legal Co-operation (CDCJ)

Data publikacji: 05-2016

Dokument w języku angielskim. Prezentuje zestaw uwag do projektu rekomendacji dot. regulacji działalności lobbingowej dla Komitetu Rady Europy ds. Współpracy Prawnej. Zawiera sugestie zmian dotyczących definicji (“lobbingu” oraz “regulacji prawnych”), przejrzystości, publicznego rejestru lobbystów, sankcji oraz standardów etycznego postępowania funkcjonariuszy publicznych.

Inne publikacje z tej samej kategorii:

go-to-top facebook twitter linkedin search arrow-right-long contrast letter copy-button triangle