Autor: Vít Šimral, Magdaléna Klimešová, Bartosz Kwiatkowski, Ctibor Košťál

The Funding and Oversight of Political Parties and Election Campaigns in East Central Europe

Data publikacji: 06-2016

Publikacja w języku angielskim. Podejmuje kwestie finansowania partii politycznych i kampanii wyborczych w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, zwracając uwagę na ograniczoną dostępność tych danych. W publikacji zestawione zostało ustawodawstwo dotyczące finansowania partii politycznych na przykładzie Polski, Słowacji oraz Czech. Praca przedstawia także dane na temat realnych kosztów polityki partyjnej, analizuje słabe strony obowiązujących przepisów oraz przedstawia propozycje ich usprawnień.

Inne publikacje z tej samej kategorii:

go-to-top facebook twitter linkedin search arrow-right-long contrast letter copy-button triangle triangle