Czyścimy polski przemysł!

Redakcja Data publikacji: 1 lutego 2021

Siedem europejskich organizacji pozarządowych wzywa Komisję Europejską do reformy dyrektywy o emisjach przemysłowych. Wspólnie z HEAL, CAN Europe, EEB, ClientEarth, Carbon Market Watch i Europe Beyond Coal domagamy się uwzględnienia w nowym dokumencie tak kluczowych elementów jak limity emisji dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych.
Zachęcamy do podpisania petycji w tej sprawie.

Do 23 marca trwają konsultacje dotyczące rewizji dyrektywy o emisjach przemysłowych (The Industrial Emissions Directive/ IED).
Przegląd istniejących przepisów jest niezbędny, ponieważ na ten moment nie uwzględniają one tak kluczowych elementów jak limity emisji dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych. W opinii ekspertów z dziedziny prawa, środowiska i zdrowia, obecna dyrektywa nie zapewnia niestety wystarczającego wsparcia działań UE, które mogłyby skutecznie przeciwdziałać zmianom klimatu. 

Frank Bold wspólnie z HEAL, CAN Europe, EEB, ClientEarth, Carbon Market Watch i Europe Beyond Coal wzywa Komisję Europejską do zmiany dyrektywy w taki sposób, aby uniemożliwiała przemysłowi omijanie przepisów, ujednolicała standardy oraz zapewniała stronie społecznej lepszy dostęp do informacji na temat emisji.  

Dyrektywa IED nie jest skuteczna w rozwiązywaniu kluczowych problemów związanych z zanieczyszczeniem powietrza, gleby i wody. Działalność przemysłowa na wielką skalę jest jednym z głównych czynników przyczyniających się do zanieczyszczenia powietrza, które prowadzi do 412 tys. przedwczesnych zgonów w Europie!

Podpisz naszą petycje i pomóż nam oczyścić przemysł!
https://www.cleantheindustry.eu/

Inne artykuły z tej samej kategorii:

Zapadanie się gruntu, pękanie ścian w domach czy nawet zawalenia budynków, zanik wody w studniach, zniszczenia płodów rolnych – to ponura rzeczywistość mieszkańców terenów górniczych. Aby pomóc poszkodowanym, przygotowaliśmy informator „Dochodzenie roszczeń o naprawę szkód górniczych”.

24 maja 2024 Czytaj więcej

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję środowiskową, na podstawie której przedłużono wydobycie węgla w kopalni Turów. Organizacje ekologiczne podkreślają, że nadzieją dla regionu może być zdobycie przez rząd środków na transformację w ramach nowego budżetu UE.

13 marca 2024 Czytaj więcej

W związku
z nowymi perspektywami finansowania z UE rząd powinien usiąść z zainteresowanymi stronami do rozmów na temat powęglowej przyszłości regionu.

22 lutego 2024 Czytaj więcej
go-to-top facebook twitter linkedin search arrow-right-long contrast letter copy-button triangle triangle