Minister Klimatu i Środowiska ignoruje wnioski o wznowienie postępowania w sprawie nowej kopalni w Mysłowicach

Redakcja Data publikacji: 16 września 2021

Koncesja wydana dla kopalni Brzezinka 3 może spowodować, że Mysłowice, a nawet całe województwo śląskie, stracą unijne środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Trzy miesiące temu grupa mieszkańców wspierana przez Fundację Frank Bold złożyła wnioski o wznowienie postępowania koncesyjnego. Sprawa jest poważna, ale minister zdaje się tego nie zauważać i pozostaje w bezczynności.

Koncesję pozwalającą na budowę nowej kopalni prywatny inwestor otrzymał w listopadzie 2020 r. Została ona wydana z pominięciem udziału lokalnej społeczności – o toczącym się postępowaniu nie zostali poinformowani nawet właściciele nieruchomości, pod którymi będzie wydobywany węgiel.

W czerwcu b.r. kilkoro z nich złożyło wniosek o wznowienie postępowania koncesyjnego. Reprezentuje ich radca prawny Miłosz Jakubowski z Fundacji Frank Bold, która wspiera lokalną społeczność.

O tym, że pod ich domami będzie fedrowany węgiel, mieszkańcy południowych dzielnic Mysłowic dowiedzieli się z gazet, mediów społecznościowych albo pocztą pantoflową od znajomych. Ministerstwo uważa, że nie musiało o niczym informować, bo te osoby nie były stronami postępowania. Z takim stanowiskiem nie zgadzają się prawnicy.

– Decydujące znaczenie dla sprawy miał wyrok Trybunału Konstytucyjnego z maja 2021 r. (sygn. SK 19/15), który orzekł o niezgodności z Konstytucją przepisu Prawa geologicznego i górniczego ograniczającego krąg stron postępowania koncesyjnego. W uzasadnieniu wyroku Trybunał podkreślił, że krąg stron postępowania koncesyjnego powinien być ustalany na zasadach ogólnych, wynikających z Kodeksu Postępowania Administracyjnego, a zatem na podstawie kryterium istnienia interesu prawnego. Jeżeli nieruchomość objęta jest przewidywanym szkodliwym oddziaływaniem robót górniczych, to jej właściciele mają interes prawny uzasadniający uznanie ich za strony postępowania. Nie ulega wątpliwości, że niekonstytucyjny przepis stanowił podstawę ustalenia kręgu stron postępowania w sprawie koncesji dla kopalni Brzezinka 3. Tymczasem na podstawie art. 145a Kodeksu postępowania administracyjnego taki wyrok uzasadnia żądanie wznowienia postępowania. Minister Klimatu i Środowiska nie ma innego wyjścia, niż je wznowić – komentuje Miłosz Jakubowski, prawnik Frank Bold.

– Minister powinien załatwić sprawę w ciągu miesiąca, tymczasem mimo upływu trzech miesięcy nie doczekaliśmy się żadnej reakcji. Dlatego w dniu dzisiejszym skierowaliśmy ponaglenia, a jeżeli to nie poskutkuje, złożymy skargi na bezczynność do sądu administracyjnego – dodaje prawnik.

Z powodu wydania koncesji na Ministra Klimatu i Środowiska od kilku miesięcy spadają gromy. Plany budowy nowej kopalni mogą pozbawić Mysłowice, a nawet całe województwo śląskie, ogromnych środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Przeciwko kopalni wypowiadają się samorządowcy i politycy wszystkich opcji. Wnioski o wznowienie postępowania to szansa dla ministra Kurtyki, aby naprawił swój błąd, z pożytkiem dla środowiska, ludzi i budżetu samorządów.

Inne artykuły z tej samej kategorii:

W związku
z nowymi perspektywami finansowania z UE rząd powinien usiąść z zainteresowanymi stronami do rozmów na temat powęglowej przyszłości regionu.

22 lutego 2024 Czytaj więcej

Rząd nie może odbierać mieszkańcom Bogatyni i okolic szans na nowe miejsca pracy i musi przygotować odwlekany do tej pory plan transformacji regionu – apelują organizacje ekologiczne.

31 sierpnia 2023 Czytaj więcej

Zaangażowane w sprawę organizacje ekologiczne zwracają uwagę, że rząd zaniedbał konieczność przygotowania planu transformacji regionu i to jego brak jest poważnym problemem dla mieszkańców, a nie wyrok WSA.

29 sierpnia 2023 Czytaj więcej
go-to-top facebook twitter linkedin search arrow-right-long contrast letter copy-button triangle