Zrównoważony rozwój

11 organizacji ekologicznych zaapelowało do ministerstwa środowiska o przyjęcie rozwiązań, które skłonią producentów napojów do skutecznej zbiórki puszek i butelek.

15 listopada 2023 Czytaj więcej

Eksperci PIHRB i Frank Bold przekonują, że dyrektywa CSDD wciąż ma szansę stać się skutecznym narzędziem zapobiegania naruszeniom praw człowieka. 

25 października 2023 Czytaj więcej

Nowy przewodnik opracowany dla praskiej giełdy pomoże firmom poruszać się po europejskich zasadach raportowania zrównoważonego rozwoju.

8 marca 2023 Czytaj więcej

Po co powstają nowe europejskie standardy sprawozdawczości przedsiębiorstw i co się w nich znajdzie? Przedstawiamy 10 najważniejszych punktów.

13 stycznia 2022 Czytaj więcej

Europejscy decydenci prowadzą obecnie dyskusje nad przedstawioną w kwietniu przez Komisję Europejską propozycją znowelizowanej dyrektywy w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju, która wprowadzi istotne zmiany do obowiązku ujawniania informacji przez biznes. Między innymi za sprawą nowych, bardzo oczekiwanych unijnych standardów sprawozdawczych. Opublikowane przez organizację Frank Bold wyniki nowego badania dotyczącego ujawniania przez przedsiębiorstwa informacji dotyczących klimatu i praw człowieka pokazują braki w danych, ale i pewne pozytywne trendy. […]

29 października 2021 Czytaj więcej

Jedną z inicjatyw, która ma urzeczywistnić osiągnięcie celu zrównoważonego rozwoju w UE ma być dyrektywa CSRD.

20 września 2021 Czytaj więcej

Działalność przedsiębiorstw, która doprowadza do naruszania praw człowieka i zanieczyszczenia środowiska znajduje się obecnie w centrum zainteresowania unijnego ustawodawcy.

20 sierpnia 2021 Czytaj więcej

Kluczowe jest jak najszybsze włączenie MŚP w proces transformacji oraz ustalenie nowych zasad sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju, tak by miały one swoje miejsce w niskoemisyjnej przyszłości.

30 czerwca 2021 Czytaj więcej
go-to-top facebook twitter linkedin search arrow-right-long contrast letter copy-button triangle