Wydmuszka czystego transportu

Katarzyna Kluczka Data publikacji: 30 maja 2019

Fundacja Frank Bold prezentuje raport “Strefa czystego transportu na Kazimierzu w Krakowie” – studium przypadku oraz wnioski dla samorządów i rządzących, przygotowany dla Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Mazowiecki.

Analiza autorstwa Katarzyny Kluczki oraz Bartosza Kwiatkowskiego, opisująca proces uchwalania ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, procedowania uchwał Rady Miasta Krakowa dotyczących strefy czystego transportu “Kazimierz”, jak również zawierająca wnioski i rekomendacje dotyczące wprowadzania stref niskoemisyjnych w Polsce, dostępna jest tutaj.

Studium przytacza i omawia postanowienia ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, stanowiących podstawę dla wprowadzania stref czystego transportu w Polsce. W raporcie poruszono również tematykę prób ograniczania przez władze Krakowa ruchu samochodowego oraz problemów związanych z jego natężeniem – od przyjęcia “Polityki transportowej dla miasta Krakowa na lata 2016-2025”, poprzez zmiany Strefy Płatnego Parkowania czy wprowadzenie Strefy Ograniczonego Ruchu (SOR). Opisano także pospieszny proces prac nad Strefą Czystego Transportu “Kazimierz”, związany z nakazaniem przez wojewodę małopolskiego uchylenie SOR. W analizie wskazano błędy uchwały ustanawiającej SCT “Kazimierz”, jak również poglądy radnych, mieszkańców i przedsiębiorców, w tym przebieg sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 19 grudnia 2018 roku oraz 6 marca 2019 roku, dotyczących funkcjonowania strefy. Zaprezentowano wnioski oraz postulaty związane z kreowaniem polityki transportowej oraz środowiskowej do władz Krakowa.

W analizie przedstawiono rozwiązania z powodzeniem funkcjonujące za granicą – m.in. system stref mieszanych, mających na celu ograniczenie ruchu oraz poprawę jakości powietrza. Wskazano na możliwość wdrożenia analogicznych narzędzi w Polsce, jednocześnie prezentując rekomendacje i postanowienia, które powinny zostać uwzględnione przy nowelizacji ustawy o elektromobilności.

Inne artykuły z tej samej kategorii:

Rada Miasta Krakowa odrzuciła w środę inicjatywę uchwałodawczą komitetu “Kraków dla Kierowców” w sprawie likwidacji strefy czystego transportu

17 stycznia 2024 Czytaj więcej

Mity i fakty na temat stref czystego transportu – przegląd przygotowany przez prawników z Frank Bold.

17 stycznia 2024 Czytaj więcej

Kilkadziesiąt organizacji społecznych wystosowało apel o naprawę uchwały w sprawie strefy czystego transportu w Krakowie.

16 stycznia 2024 Czytaj więcej
go-to-top facebook twitter linkedin search arrow-right-long contrast letter copy-button triangle