publikacje

Frank Bold przygotował rekomendacje zmian w funkcjonowaniu komitetów monitorujących wydatkowanie środków unijnych w Polsce.

10 maja 2024 Czytaj więcej

To był bardzo intensywny rok! Wiele działo się w tematach związanych ochroną środowiska i klimatu, czasem wystawiając niewielki zespół Fundacji na próbę wytrzymałości.

29 grudnia 2023 Czytaj więcej

Autorki zawarły w poradniku „Prawne aspekty społeczności energetycznych” szereg praktycznych wskazówek, przydatnych zwłaszcza dla samorządów i społeczności lokalnych zainteresowanych rozwijaniem różnych form energetyki ze źródeł odnawialnych. 

12 września 2023 Czytaj więcej

Europejscy decydenci prowadzą obecnie dyskusje nad przedstawioną w kwietniu przez Komisję Europejską propozycją znowelizowanej dyrektywy w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju, która wprowadzi istotne zmiany do obowiązku ujawniania informacji przez biznes. Między innymi za sprawą nowych, bardzo oczekiwanych unijnych standardów sprawozdawczych. Opublikowane przez organizację Frank Bold wyniki nowego badania dotyczącego ujawniania przez przedsiębiorstwa informacji dotyczących klimatu i praw człowieka pokazują braki w danych, ale i pewne pozytywne trendy. […]

29 października 2021 Czytaj więcej

Oddajemy w Państwa ręce “Poradnik prawny ekoaktywisty.  Jak skutecznie walczyć z zanieczyszczeniem powietrza ze źródeł przemysłowych?”

15 czerwca 2021 Czytaj więcej

Tylko niewielka część przedsiębiorstw dostarcza wystarczająco szczegółowych informacji na temat swojej polityki i ryzyk klimatycznych.

12 listopada 2020 Czytaj więcej

W filmie pokazujemy przebieg modelowej kontroli, przeprowadzanej przez urzędnika od przedstawienia się, przez pobór prób popiołu z paleniska i pomiar wilgotności drewna, po sporządzenie protokołu.

11 lipca 2019 Czytaj więcej

Fundacja Frank Bold prezentuje raport “Strefa czystego transportu na Kazimierzu w Krakowie” – studium przypadku oraz wnioski dla samorządów i rządzących, przygotowany dla Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Mazowiecki.

30 maja 2019 Czytaj więcej

To od nas zależy czy będziemy wiedzieć kto, w czyim imieniu, w jakiej sprawie i za jakie pieniądze wpływa na kształt unijnych polityk i stanowionego prawa.

25 maja 2016 Czytaj więcej
go-to-top facebook twitter linkedin search arrow-right-long contrast letter copy-button triangle triangle