dyrektywa CSRD

Jedną z inicjatyw, która ma urzeczywistnić osiągnięcie celu zrównoważonego rozwoju w UE ma być dyrektywa CSRD.

20 września 2021 Czytaj więcej

Działalność przedsiębiorstw, która doprowadza do naruszania praw człowieka i zanieczyszczenia środowiska znajduje się obecnie w centrum zainteresowania unijnego ustawodawcy.

20 sierpnia 2021 Czytaj więcej

Kluczowe jest jak najszybsze włączenie MŚP w proces transformacji oraz ustalenie nowych zasad sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju, tak by miały one swoje miejsce w niskoemisyjnej przyszłości.

30 czerwca 2021 Czytaj więcej

Skutki zmian klimatu są już odczuwalne na całym świecie i przedsiębiorstwa muszą się liczyć z ich wpływem na prowadzoną działalność. 

28 maja 2021 Czytaj więcej
go-to-top facebook twitter linkedin search arrow-right-long contrast letter copy-button triangle triangle