Zielony Ład

Eksperci PIHRB i Frank Bold przekonują, że dyrektywa CSDD wciąż ma szansę stać się skutecznym narzędziem zapobiegania naruszeniom praw człowieka. 

25 października 2023 Czytaj więcej

Działalność przedsiębiorstw, która doprowadza do naruszania praw człowieka i zanieczyszczenia środowiska znajduje się obecnie w centrum zainteresowania unijnego ustawodawcy.

20 sierpnia 2021 Czytaj więcej

Skutki zmian klimatu są już odczuwalne na całym świecie i przedsiębiorstwa muszą się liczyć z ich wpływem na prowadzoną działalność. 

28 maja 2021 Czytaj więcej

Za kilka dni Komisja Europejska ogłosi propozycje związane z reformą dyrektywy o raportowaniu niefinansowym. Jakie informacje podlegają obowiązkowi ujawniania?

18 kwietnia 2021 Czytaj więcej
go-to-top facebook twitter linkedin search arrow-right-long contrast letter copy-button triangle triangle