Kierowniczka biura, liderka zespołu administracji

Marta Paleczny

Studiowała bibliotekoznawstwo i informację naukową, co zaowocowało umiejętnością gromadzenia, opracowywania, udostępniania i archiwizowania dokumentów, a także wyszukiwania, selekcjonowania informacji i tworzenia baz danych. 

Związana z Fundacją od stycznia 2016 roku. Zajmuje się organizacją i zarządzaniem poprawnego funkcjonowania biura, koordynuje prace i działania zespołu administracyjnego. Opracowuje budżety, koordynuje i rozlicza projekty oraz dba o przepływy finansowe.

Radczyni prawna

Prawniczka, aplikantka adwokacka

Specjalistka ds. komunikacji

Prawnik, dyrektor Frank Bold w Polsce

Radczyni prawna

Specjalistka ds. administracji

Kierowniczka biura, liderka zespołu administracji

Specjalistka ds. administracji

Koordynatorka komunikacji

Prawniczka, aplikantka radcowska

go-to-top facebook twitter linkedin search arrow-right-long contrast letter copy-button triangle triangle