Prawnik, dyrektor Frank Bold w Polsce

Bartosz Kwiatkowski

Absolwent prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wiceprezes Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu, członek Rady Programowej Fundacji Rozwój Tak – Odkrywki Nie. Ekspert prawny polskich i międzynarodowych organizacji pozarządowych.

Specjalizuje się w prawie ochrony środowiska, prawie antykorupcyjnym i przejrzystości życia publicznego. Autor opracowań, analiz prawnych oraz poradników dla obywateli i obrońców praw obywatelskich z zakresu przejrzystości życia publicznego, odpowiedzialności przedsiębiorców, raportowania niefinansowego i ochrony środowiska.

Członek działającej przy Ministrze Finansów grupy roboczej ds. rozwoju raportowania niefinansowego oraz działającej przy Ministrze Funduszy i Polityki Regionalnej grupy roboczej ds. należytej staranności. Od 2019 roku w ramach eksperckiej sieci Local Research Correspondents on Corruption przy Komisji Europejskiej analizuje stan praworządności i politykę antykorupcyjną w Polsce.

Wykładowca z zakresu zagadnień zrównoważonego rozwoju na studiach podyplomowych oraz w ramach warsztatów z zakresu zagadnień prawnych dotyczących jakości powietrza dla urzędników oraz Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych i Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka dla pracowników KPK OECD z krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Autor zawiadomień w ramach procedury KPK OECD dotyczących naruszenia wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych w zakresie praw człowieka i ochrony środowiska, w tym zagadnień związanych z jakością powietrza, zmianami klimatycznymi oraz raportowaniem niefinansowym.

Radczyni prawna

Prawniczka, aplikantka adwokacka

Specjalistka ds. komunikacji

Prawnik, dyrektor Frank Bold w Polsce

Radczyni prawna

Specjalistka ds. administracji

Kierowniczka biura, liderka zespołu administracji

Specjalistka ds. administracji

Koordynatorka komunikacji

Prawniczka, aplikantka radcowska

go-to-top facebook twitter linkedin search arrow-right-long contrast letter copy-button triangle