Radca prawny

Miłosz Jakubowski

Absolwent prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz radca prawny. Doświadczenie zawodowe zdobywał prowadząc postępowania przed organami administracji publicznej i sądami, reprezentując klientów w postępowaniach z zakresu ochrony środowiska.

W latach 2019-2023 był członkiem Rady ds. ekoMałopolski – organu doradczego w sprawach ochrony środowiska dla województwa małopolskiego. Bierze udział w pracach legislacyjnych nad najważniejszymi aktami prawnymi dotyczącymi jakości powietrza w Polsce.

Specjalizuje się w prawie administracyjnym, w szczególności prawie ochrony środowiska. We Frank Bold zajmuje się kwestiami energetyki konwencjonalnej oraz ochrony klimatu, w tym jakości powietrza. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa ochrony powietrza dla instytucji publicznych i organizacji społecznych.

Jest autorem i współautorem raportów, analiz i poradników z zakresu prawa ochrony środowiska, w tym odpowiedzialności za szkody w środowisku, dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska oraz przepisów dotyczących jakości powietrza. 

Radczyni prawna

Prawniczka, aplikantka adwokacka

Specjalistka ds. komunikacji

Prawnik, dyrektor Frank Bold w Polsce

Radczyni prawna

Specjalistka ds. administracji

Kierowniczka biura, liderka zespołu administracji

Specjalistka ds. administracji

Koordynatorka komunikacji

Prawniczka, aplikantka radcowska

go-to-top facebook twitter linkedin search arrow-right-long contrast letter copy-button triangle